Najčešća pitanja

Kome prijaviti kada pregori rasvjetno tijelo javne rasvjete?

Prijavu podnesite u Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo na tel 628-209 ili 628-196.

Zašto javna rasvjeta gori po danu?

Javna rasvjeta je danju upaljena samo u slučaju kada se na njoj vrše popravci, nije potrebno isto prijavljivati kao kvar.

Ljeti neugodno zaudaraju kontejneri komunalnog otpada, peru li se i ako da koliko puta godišnje?

Kontejnere za komunalni otpad Čistoća pere dva puta godišnje u sklopu svoje djelatnosti. Trošak pranja kontejnera se financira iz prihoda od građana za troškove odvoza otpada.

Imaju li hrvatski branitelji  popust na naknadu za zadržavanje objekta u prostoru?

Ne, postoji olakšica od  25% popusta za jednokratno plaćanje za sve građane.

Postoji li popust kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa?

Za plaćanje komunalnog doprinosa ne postoji popust prilikom jednokratnog plaćanja.

Što se financira iz komunalne naknade?

Iz komunalne naknade se financira: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javna rasvjeta, odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje objekata školskog, zdravstvenog  i socijalnog sadržaja i financiranje vatrogastva.

Gdje trebaju preuzeti natrijklorid (sol za posipavanje) predstavnici GČ, MO i povjerenici stambenih zgrada?

Podiže se u Čistoći, Gažanski trg 8. 

Tko čisti nogostupe i biciklističke staze u zimskim uvjetima?

Nogostupe i biciklističke staze u zimskim uvjetima održava, odnosno čisti od snijega Zelenilo. Naravno, isto ne isključuje obvezu održavanja prostora vlasnika ili korisnika poslovnog prostora, ili stanara ispred stambene zgrade.

Tko može premjestiti vozilo?

Vozilo smije premjestiti tvrtka Mladost, po nalogu Policijske uprave karlovačke i/ili Prometnog redarstva Grada Karlovca. Više ...

Tko vrši sanaciju prekopa na nerazvrstanim cestama Grada Karlovca ?

Sanaciju prekopa na nerazvrstanim cestama obavlja tvrtka Ceste Karlovac d.d.

Kome da prijavim psa lutalicu?

Prema Zakonu o zaštiti životinja dužni ste obavijestiti Sklonište za životinje na mob.: 098/198-6999;  tel. 047/654-460, fax 047/654-461, skloniste@crpk.hr, web: www.crpk.hr
     

Gdje mogu naći fotografije pasa za udomljavanje iz skloništa za životinje?

Na web stranici Skloništa za životinje www.crpk.hr, na stranici Grada Karlovca kao i na stranici Udruge Udomi me Karlovac www.udomimekarlovac.hr 

Komu se mogu obratiti za pomoć ako pas nije adekvatno smješten?

Ukoliko se radi o neadekvatnim uvjetima u kojima ili na koji način se pas drži sukladno svojim ovlastima nadležni su Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, te komunalno redarstvo Grada Karlovca, dok je za Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nadležan sud. Napominjemo da su odnosi između suvlasnika regulirani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – pročišćeni tekst (Narodne novine br. 81/15).

Ima li na području gradskih vrtova slobodnih parcela i može li se podnijeti zahtjev?

Postupak davanja vrtnih parcela na korištenje pokreće se javnim pozivom za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje. Evidentirat ćemo Vaš kontakt te Vas obavijestiti o sljedećem Javnom pozivu za dodjelu vrtnih parcela kako bi pravovremeno predali zahtjev. Za sve dodatne informacije u vezi s gradskim vrtovima molimo Vas da nam se obratite u Upravni odjel za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam, Trg bana J. Jelačića 1, Karlovac, u sobu 09, radnim danom od 08,00 do 15,00 sati, ili na telefon: 047/628 – 203.

Dežurni telefon komunalnog redarstva 628 - 222 otvoren je za prijave građana 24 sata

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika