Odbori

Odbor za statut i poslovnik
Ime i prezime
Marina Jarnjević
Frane Kaleb
Albert Ofner
Dobriša Adamec
Dragica Malović
Odbor za financije, gradski proračun i gradsku imovinu
Ime i prezime
Marin Svetić
Tihomir Mamić
Matija Furač
Dario Janković
Dobriša Adamec
Odbor za izbor i imenovanja
Ime i prezime
Marin Svetić
Danko Butala
Tihomir Mamić
Ivica Furač
Ehlimana Planinac
Mandatno imunitetna komisija
Ime i prezime
Marina Jarnjević
Alenko Ribić
Dragica Malović
Odbor za komunalni sustav i razvoj grada
Ime i prezime
Tihomir Mamić
Josip Obranović
Frane Kaleb
Dragica Malović
Vlasta Lendler Adamec
Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
Ime i prezime
Albert Ofner
Josip Čavlović
Ivana Mehle
Ehlimana Planinac
Goran Ilić
Odbor za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
Ime i prezime
Mirjana Mladenović
Mario Goršić
Iva Beljan Palajsa
Nikola Dragić Krivokuća
Draženka Polović
Odbor za žalbe i predstavke
Ime i prezime
Josip Čavlović
Marina Jarnjević
Natalija Fabac Car
Viktorija Banić
Dražen Cukina
Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo
Ime i prezime
Tihomir Čohan
Tihomir Mamić
Vlatko Ivka
Zoran Brkić
Predrag Pavlačić
Povjerenstvo za popis birača
Ime i prezime
 
Odbor za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde
Ime i prezime
Marina Jarnjević
Nikola Mejašić
Rudolf Devčić
Dražen Cukina
Draženka Polović
Nadzorni odbor
Ime i prezime
Josip Obranović
Mario Goršić
Karlo Kučan
Alen Benković
Dimitrije Birač
Odbor za javna priznanja
Ime i prezime
Marin Svetić
Albert Ofner
Alenko Ribić 
Darko Novosel
Darko Lisac
Povjerenstvo za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu
Ime i prezime
Tihomir Mamić
Danko Butala
Antun Alegro
Odbor za poljoprivredu
Ime i prezime
Tihomir Mamić
Mirjana Mladenović
Mateja Mihalić
Ivica Čujko
Dimitrije Birač
Odbor za mlade
Ime i prezime
Josip Obranović
Marina Jarnjević
Danko Butala
Krešimir Latin
Matej Mihalić
Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Karlovca
Ime i prezime
Damir Mandić, predsjednik
Dražen Lauš, zamjenik predsjednika
Davor Boljkovac
Mirjana Pogačić
Martina Brajdić Manojlović
Snježana Žunac
Dimitrije Birač
Marina Jarnjević
Draženka Sila - Ljubenko
Alenko Ribić
Dario Greb

Etički odbor
Anđa Perak, predsjednica
Marina Jarnjević
Dragica Malović

Vijeće časti
Zlatan Šimunović, predsjednik
Tihomir Čohan
Alenko Ribić
Predrag Pavlačić
Dobriša Adamec