Odbori

Odbor za statut i poslovnik
Ime i prezime
Renato Humić
Martina Kostolanji
Želimir Feitl 
Čedomir Tatalović
Dario Janković
Odbor za financije, gradski proračun i gradsku imovinu
Ime i prezime
Renato Humić
Bruno Dobranić
Danica Golubić
Lidija Klobučar
Dubravko Golubić
Odbor za izbor i imenovanja
Ime i prezime
Matija Furač
Goran Franković
Alen Čujko
Anita Bolarić
Željka Verner
Mandatno imunitetna komisija
Ime i prezime
Boro Mrkalj
Željko Štajcer
Anita Bolarić
Odbor za komunalni sustav i razvoj grada
Ime i prezime
Alen Čujko
Goran Franković
Dubravko Strnić
Davor Petračić
Dario Janković
Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
Ime i prezime
Željko Štajcer
Danica Golubić
Zvonimir Radečić
Alen Benković
Dražen Cukina
Odbor za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
Ime i prezime
Željko Štajcer
Boro Mrkalj
Danica Golubić
Bruno Dobranić
Zvonimir Brezović
Odbor za žalbe i predstavke
Ime i prezime
Goran Franković
Dubravko Stavljenić
Martina Kostolanji
Boris Gudasić
Miroslav Delić
Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo
Ime i prezime
Želimir Feitl
Rudolf Devčić
Zoran Vučinić
Filip Jarnević
Tomislav Preglej
Povjerenstvo za popis birača
Ime i prezime
Mihovil Stanišić
Predrag Pavlačić
Boro Mrkalj
Dražen Cukina
Davorin Čanić
Ružica Vinković
Odbor za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde
Ime i prezime
Matija Furač
Nada Gerber
Josip Žunić
Željko Poka
Mladen Rakočević
Nadzorni odbor
Ime i prezime
Marija Pavičić
Boro Mrkalj
Sanja Sila
Marija Bodrožić Zorić
Boris Gudasić
Odbor za javna priznanja
Ime i prezime
Matija Furač
Zoran Vučinić
Dubravko Strnić
Ljiljana Šćedrov
Nikola Dragić - Krivokuća
Povjerenstvo za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu
Ime i prezime
Željko Štajcer
Marija Pavičić
Čedomir Tatalović
Odbor za poljoprivredu
Ime i prezime
Renato Humić
Marijan Fudurić
Dubravko Stavljenić
Ana Hajsan
Aleksandra Bordelius Jurišić
Odbor za mlade
Ime i prezime
Matija Furač
Josip Čavlović
Mateja Mihalić
Filip Jarnević
Tihomir Ivšić
Vijeće za prevenciju grada Karlovca
Ime i prezime
Damir Mandić
Darko Željković
Andreja Navijalić
Marijana Tomičić
Jozefa Sepi
Martina Brajdić Manojlović
Mirjana Pogačić
Snježana Žunac
Hermina Komanac
Draženka Sila - Ljubenko
Stella Žaja
Ivan Delić
Jasmina Štrucelj
Mario Sunarić
Neji Belavić
Anita Štefanac
Oliver Budimir
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana