Odbori

Odbor za statut i poslovnik
Ime i prezime
Marina Jarnjević
Romeo štokić
Albert Ofner
Dobriša Adamec
Dragica Malović
Odbor za financije, gradski proračun i gradsku imovinu
Ime i prezime
Andreja Navijalić
Tihomir Mamić
Matija Furač
Dario Janković
Dobriša Adamec
Odbor za izbor i imenovanja
Ime i prezime
Marin Svetić
Danko Butala
Tihomir Mamić
Draženka Polović
Ehlimana Planinac
Mandatno imunitetna komisija
Ime i prezime
Marina Jarnjević
Alenko Ribić
Tomislav Novak
Odbor za komunalni sustav i razvoj grada
Ime i prezime
Tihomir Mamić
Josip Obranović
Frane Kaleb
Dragica Malovića
Vlasta Lendler Adamec
Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
Ime i prezime
Albert Ofner
Darko Stanković
Ivana Mehle
Tomislav Novak
Goran Ilić
Odbor za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
Ime i prezime
Mirjana Mladenović
Stipo Adžaga
Iva Beljan Palajsa
Nikola Dragić Krivokuća
Ana Matan
Odbor za žalbe i predstavke
Ime i prezime
Darko Stanković
Marina Jarnjević
Natalija Fabac Car
Viktorija Banić
Davor Petračić
Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo
Ime i prezime
Darko Stanković
Tihomir Mamić
Vlatko Ivka
Zoran Brkić
Predrag Pavlačić
Povjerenstvo za popis birača
Ime i prezime
 
Odbor za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde
Ime i prezime
Andreja Navijalić
Nikola Mejašić
Rudolf Devčić
Davor Petračić
Ana Matan
Nadzorni odbor
Ime i prezime
Stipo Adžaga
Josip Obranović
Josip Čavlović
Alen Benković
Dimitrije Birač
Odbor za javna priznanja
Ime i prezime
Marin Svetić
Albert Ofner
Alenko Ribić 
Ivica Margarin
Darko Lisac
Povjerenstvo za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu
Ime i prezime
Stipo Adžaga
Danko Butala
Antun Alegro
Odbor za poljoprivredu
Ime i prezime
Tihomir Mamić
Mirjana Mladenović
Tihomir Čohan
Ivica Čujko
Dimitrije Birač
Odbor za mlade
Ime i prezime
Josip Obranović
Marina Jarnjević
Danko Butala
Krešimir Latin
Matej Mihalić
Vijeće za prevenciju grada Karlovca
Ime i prezime
 
 
 
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana