Gradske četvrti / Mjesni odbori


Što su gradske četvrti i mjesni odbori?
Gradske četvrti i mjesni odbori su način neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog interesa za život i rad. Gradske četvrti i mjesni odbori imaju svoje područje s utvrđenim granicama i pravne su osobe. GČ i MO čine svi građani koji imaju prebivalište na tom području, a punoljetni građani biraju svoje predstavnike u vijeće gradske četvrti ili mjesnog odbora na period od četiri godine. Svaki GČ ili MO utvrđuje probleme i potrebe na svom području i prioritete njihovog rješavanja, a riješava ih uz pomoć gradske uprave, gradskih tvrtki i ustanova, udruga i sl. Svaki građanin dobrodošao je sudjelovati u radu gradske četvrti ili mjesnog odbora.

Gradske četvrti (12)

GČ: Banija  
Broj stanovnika:  3291
Sjedište:  dr. A. Starčevića 20 
Telefon:   098 724700
e-mail: bornasaceric@gmail.com 
Predsjednik:  Borna Sačerić
   
 
GČ: Dubovac
Broj stanovnika:  2237
Sjedište:  Dubovac 17 
Telefon:   095 882 8857  
e-mail: adubravcic1@gmail.com
Predsjednik:  Alma Dubravčić
 
GČ: Grabrik  
Broj stanovnika:  4465
Sjedište:  Kneza Branimira 13
Telefon:   099 875 9211
E mail: gcgrabrik@gmail.com
Predsjednik:  Frane Kaleb
 
GČ: Mostanje  
Broj stanovnika:  1213
Sjedište:  Mostanje 94 
Telefon:   092 352 5001
e-mail: mareg1979@gmail.com
Predsjednik:  Marija Goršić
 
GČ: Rakovac  
Broj stanovnika:  3990
Sjedište:  Domobranska 20c 
e-mail: brunki40@gmail.com
Telefon:   097 647 4719
Predsjednik:  Bruno Dujmović
   
GČ: Turanj  
Broj stanovnika:  2615
Sjedište:  Braće Gojak 4  
Telefon:   099 345 4218
e-mail: slaven.gojak@zelenilo.hr
Predsjednik:  Slaven Gojak 


 
GČ: Drežnik-Hrnetić  
Broj stanovnika:  2049
Sjedište:  Dubrovačka 5b 
Telefon:   098 942 4352
e-mail: sanja.maiv@gmail.com
Predsjednik:  Sanja Mastelić - Ivić
   
GČ: Gaza  
Broj stanovnika:  2197
Sjedište:  Gažanski trg 11
Telefon:   098 886 692
e-mail: sara.pozar@karlovac.hr
Predsjednik:  Sara Požar
   
GČ: Luščić-Jamadol  
Broj stanovnika:  3890
Sjedište:  Medovićeva 5c 
Telefon:   098 439 591
e-mail: tomislav.katic@hrsume.hr
Predsjednik:  Tomislav Katić
   
GČ: Novi Centar  
Broj stanovnika:  5774
Sjedište:  Ivana Meštrovića 10 
Telefon:   091 441 1449
e-mail: jkarlovac@gmail.com
Predsjednik:  Josip Žunić
   
GČ: Švarča  
Broj stanovnika:  3084
Sjedište:  Trg sv. F. Ksaverskog 2 
Telefon:   099 333 8604 
e-mail: drazen.planinac.klc@gmail.com
Predsjednik:  Dražen Planinac
   
GČ: Zvijezda  
Broj stanovnika:  3491
Sjedište:  Gundulićeva 9  
Telefon:   098 275 568
e-mail: grubisa.zeljko@gmail.com
Predsjednik:  Željko Grubiša 

Mjesni odbori (26)

MO: Popović Brdo  
Broj stanovnika:  434
Sjedište:  Popović Brdo 30b 
Telefon:   098 195 2182
e-mail: viktor.blazevic30@gmail.com
Predsjednik: Viktor Blažević
   
MO: Cerovac Vukmanićki  
Broj birača:  833
Broj stanovnika:  928
Sjedište:  Cerovac V. 58
Telefon:   095 861 1337
e-mail: sanjajukic1982@gmail.com
Predsjednik:  Sanja Jukić
   
MO: Gornje Mekušje  
Broj stanovnika:  502
Sjedište:  Mekušanska cesta 63 
Telefon:   095 505 0010
e-mail: mario.bilicic@gmail.com
Predsjednik:  Mario Biličić
   
MO: Gradac  
Broj stanovnika:  445
Sjedište:  Gradac 31
Telefon:   099 246 7145
e-mail: gbmaja@gmail.com
Predsjednik:  Maja Grgat Britvec
   
MO: Kamensko  
Broj stanovnika:  462
Sjedište:  Kamensko 73b
Telefon:   098 930 8474
e-mail: ivasertic.is@gmail.com
Predsjednik:  Iva Sertić
   
MO: Ladvenjak-Selišće  
Broj stanovnika:  387
Sjedište:  Ladvenjak 56b
Telefon:   091 6112790
e-mail: plavetic.marica@gmail.com
Predsjednik:  Marica Plavetić
   
MO: Mahično-Tuškani  
Broj stanovnika:  1425
Sjedište:  Mahično 92
Telefon:   098 404 570
e-mail: josip.kekic@hep.hr
Predsjednik:  Josip Kekić
   
MO: Mala Švarča  
Broj stanovnika:  807
Sjedište:  Mala Švarča 84
Telefon:   091 581 1839
e-mail: ivanamihalic55@gmail.com
Predsjednik:  Ivana Mihalić
   
MO: Pokupska dolina  
Broj stanovnika:  936
Sjedište: Donje Mekušje 33
Telefon:   098 649 185
e-mail: zdravkobublic1969@gmail.com
Predsjednik:  Zdravko Bublić
   
MO: Sjeničak-Utinja  
Broj birača:  387
Broj stanovnika:  387
Sjedište:  Gornji Sjeničak 260
Telefon:   099 311 7598
e-mail: petar.linta56@gmail.com
Predsjednik:  Petar Linta
   
MO: Šišljavić  
Broj stanovnika:  607
Sjedište:  Šišljavić 71
Telefon:   095 833 3989
e-mail: mosisljavic@gmail.com
Predsjednik:  Natalija Lukić
   
MO: Velika Jelsa  
Broj stanovnika:  1879
Sjedište:  Donja Jelsa 186
Telefon:   091 580 5790
e-mail: danijelbezjak@gmail.com
Predsjednik:  Danijel Bezjak
   
MO: Zadobarje  
Broj stanovnika:  368
Sjedište:  Zadobarje 39
Telefon:   098 681 344
e-mail: sanja.sila@gmail.com
Predsjednik:  Sanja Sila

 
MO: Borlin  
Broj stanovnika:  1432
Sjedište:  V. Bogovića 12
Telefon:   097 666 1005
e-mail: cerovacrenato89@gmail.com
Predsjednik:  Renato Cerovac
   
MO: Donje Pokupje  
Broj stanovnika:  518
Sjedište:  Donje Pokupje 72
Telefon:   098 192 5284
e-mail: vladimir.vinski@inkasator.hr
Predsjednik:  Vladimir Vinski
   
MO: Gornje Stative  
Broj stanovnika:  385
Sjedište:  Gornje Stative 1a 
Telefon:   091 479 3272
e-mail: branko.gudasic@gmail.com
Predsjednik:  Branko Gudasić
   
MO: Kablar  
Broj stanovnika:  347
Sjedište:  Kablar 10 
Telefon:   091 506 6358
e-mail: mance1@gmail.com
Predsjednik:  Ljiljana Mance
   
MO: Knez Gorica  
Broj stanovnika:  114
Sjedište:  Knez Gorica 40a
Telefon:   091 799 6619
e-mail: dudamuic@gmail.com
Predsjednik:  Dubravka Muić
   
MO: Logorište  
Broj stanovnika:  418
Sjedište:  Logorište 38
Telefon:   098 197 6722
e-mail: anita.stefanac@gmail.com
Predsjednica:  Anita Štefanac
   
MO: Mala Jelsa  
Broj stanovnika:  311
Sjedište:  Mala Jelsa 9a
Telefon:   091 500 5671
e-mail: j.grcic@live.com
Predsjednik:  Jadranko Grčić
   
MO: Orlovac  
Broj stanovnika:  740
Sjedište:  Rečička 55
Telefon:   095 890 6849
e-mail: zjurcic@gmail.com
Predsjednik:  Željko Jurčić
   
MO: Rečica  
Broj stanovnika:  1145
Sjedište:  Luka Pokupska 9
Telefon:   091 535 6398
e-mail: mario.crne@gmail.com
Predsjednik:  Mario Črne
   
MO: Skakavac  
Broj stanovnika:  779
Sjedište:  Skakavac 48c
Telefon:   099 250 2544
e-mail: alen.cekuric@kim.hr
Predsjednik:  Alen Cekurić
   
MO: Tušilović  
Broj stanovnika:  868
Sjedište:  Tušilović 86
Telefon:   091 798 1661
e-mail: darko@coit.hr
Predsjednik:  Darko Marković
   
MO: Vukmanić  
Broj stanovnika:  210
Sjedište:  Vukmanić 88
Telefon:   091 527 4851
e-mail: movukmanic88@gmail.com
Predsjednik:  Vladimir Obranović
   
MO: Zagrad - Kalvarija - Vučjak  
Broj stanovnika:  873
Sjedište:  Kalvarija 7b
Telefon:   091 522 4128
e-mail: jasna.pozar1@gmail.com
Predsjednik:  Jasna Požar


 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana