Gradske četvrti / Mjesni odbori


Što su gradske četvrti i mjesni odbori?
Gradske četvrti i mjesni odbori su način neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog interesa za život i rad. Gradske četvrti i mjesni odbori imaju svoje područje s utvrđenim granicama i pravne su osobe. GČ i MO čine svi građani koji imaju prebivalište na tom području, a punoljetni građani biraju svoje predstavnike u vijeće gradske četvrti ili mjesnog odbora na period od četiri godine. Svaki GČ ili MO utvrđuje probleme i potrebe na svom području i prioritete njihovog rješavanja, a riješava ih uz pomoć gradske uprave, gradskih tvrtki i ustanova, udruga i sl. Svaki građanin dobrodošao je sudjelovati u radu gradske četvrti ili mjesnog odbora.

Gradske četvrti (12)

GČ: Banija  
Broj stanovnika:  3291
Sjedište:  dr. A. Starčevića 20 
Telefon:   099 21 88 616
e-mail: berislav.besedic@cistocaka.hr
Predsjednik:  Berislav Besedić
   
 
GČ: Dubovac
Broj stanovnika:  2237
Sjedište:  Dubovac 11 
Telefon:   098 970 8155  
e-mail: snjezanacindric.1@gmail.com
Predsjednik:  Snježama Cindrić
 
GČ: Grabrik  
Broj stanovnika:  4465
Sjedište:  Kneza Branimira 13
Telefon:   091 258 4002
E mail: ivanafocic@gmail.com
Predsjednik:  Ivana Fočić
 
GČ: Mostanje  
Broj stanovnika:  1213
Sjedište:  Mostanje 94 
Telefon:   095 396 1507
e-mail: golubic.valentino@gmail.com
Predsjednik:  Valentino Golubić
 
GČ: Rakovac  
Broj stanovnika:  3990
Sjedište:  Domobranska 20c 
e-mail: zlatko.jurac@vuka.hr
Telefon:   091 524 1096
Predsjednik:  Zlatko Jurac
   
GČ: Turanj  
Broj stanovnika:  2615
Sjedište:  Braće Gojak 4  
Telefon:   095 820 4664
e-mail: anamia65@gmail.com
Predsjednik:  Anamarija Radočaj 


 
GČ: Drežnik-Hrnetić  
Broj stanovnika:  2049
Sjedište:  Dubrovačka 5b 
Telefon:   098 933 3939
e-mail: miro.kirincic@gmail.com
Predsjednik:  Ervin Jančić
   
GČ: Gaza  
Broj stanovnika:  2197
Sjedište:  Gažanski trg 11
Telefon:   098 886 692
e-mail: sara.pozar@karlovac.hr
Predsjednik:  Sara Požar
   
GČ: Luščić-Jamadol  
Broj stanovnika:  3890
Sjedište:  Medovićeva 5c 
Telefon:   099 283 6477
e-mail: tomislav.katic@hrsume.hr
Predsjednik:  Tomislav Katić
   
GČ: Novi Centar  
Broj stanovnika:  5774
Sjedište:  Ivana Meštrovića 10 
Telefon:   091 510 5552
e-mail: dario.greb@gmail.com
Predsjednik:  Dario Greb
   
GČ: Švarča  
Broj stanovnika:  3084
Sjedište:  Trg sv. F. Ksaverskog 2 
Telefon:   098 408 252 
e-mail: berislav.brozovic@zagrebsped.hr
Predsjednik:  Berislav Brozović
   
GČ: Zvijezda  
Broj stanovnika:  3491
Sjedište:  Gundulićeva 9  
Telefon:   098 275 568
e-mail: grubisa.zeljko@gmail.com
Predsjednik:  Željko Grubiša 

Mjesni odbori (26)

MO: Popović Brdo  
Broj stanovnika:  434
Sjedište:  Popović Brdo 30b 
Telefon:   095 390 7408
e-mail: drazena.savovic@gmail.com
Predsjednik: Dražena Savović
   
MO: Cerovac Vukmanićki  
Broj birača:  833
Broj stanovnika:  928
Sjedište:  Cerovac V. 58
Telefon:   099 227 1869
e-mail: sabljaric.zoran@gmail.com
Predsjednik:  Zoran Sabljarić
   
MO: Gornje Mekušje  
Broj stanovnika:  502
Sjedište:  Mekušanska cesta 63 
Telefon:   091 506 2535
e-mail: ivoplemic.pl@gmail.com
Predsjednik:  Ivo Plemić
   
MO: Gradac  
Broj stanovnika:  445
Sjedište:  Gradac 31
Telefon:   099 246 7145
e-mail: gbmaja@gmail.com
Predsjednik:  Maja Grgat Britvec
   
MO: Kamensko  
Broj stanovnika:  462
Sjedište:  Kamensko 73b
Telefon:   091 246 1111
e-mail: talakic@malaskola.eu
Predsjednik:  Amirudin Talakić
   
MO: Ladvenjak-Selišće  
Broj stanovnika:  387
Sjedište:  Ladvenjak 56b
Telefon:   091 507 8657
e-mail: jadrankomarakovic0@gmail.com
Predsjednik:  Jadranko Maraković
   
MO: Mahićno-Tuškani  
Broj stanovnika:  1425
Sjedište:  Mahićno 92
Telefon:   091 891 4615
e-mail: mateja.kralj@gmail.com
Predsjednik:  Stjepan Kralj
   
MO: Mala Švarča  
Broj stanovnika:  807
Sjedište:  Mala Šarča 84
Telefon:   091 525 3675
e-mail: mala.svarca84@gmail.com
Predsjednik:  Krešimir Sučić
   
MO: Pokupska dolina  
Broj stanovnika:  936
Sjedište: Donje Mekušje 33
Telefon:   099 8139 010
e-mail: ivan.stavljenic@cistocaka.hr
Predsjednik:  Ivan Stavljenić
   
MO: Sjeničak-Utinja  
Broj birača:  387
Broj stanovnika:  387
Sjedište:  Gornji Sjeničak 260
Telefon:   099 311 7598
e-mail: kirin.miroslav@gmail.com
Predsjednik:  Petar Linta
   
MO: Šišljavić  
Broj stanovnika:  607
Sjedište:  Šišljavić 71
Telefon:   091 661 5960
e-mail: mosisljavic@gmail.com
Predsjednik:  Dragutin Lukić
   
MO: Velika Jelsa  
Broj stanovnika:  1879
Sjedište:  Donja Jelsa 186
Telefon:   095 3833101
e-mail: gordanakocanjer@gmail.com
Predsjednik:  Gordana Kocanjer
   
MO: Zadobarje  
Broj stanovnika:  368
Sjedište:  Zadobarje 39
Telefon:   099 860 8818
e-mail: vlado.sila@gmail.com
Predsjednik:  Vlado Sila

 
MO: Borlin  
Broj stanovnika:  1432
Sjedište:  V. Bogovića 17
Telefon:   099 422 9105
e-mail: dijana.makaric1@gmail.com
Predsjednik:  Dijana Makarić
   
MO: Donje Pokupje  
Broj stanovnika:  518
Sjedište:  Donje Pokupje 72
Telefon:   091 479 3001
e-mail: gfrankovic93@gmail.com
Predsjednik:  Goran Franković
   
MO: Gornje Stative  
Broj stanovnika:  385
Sjedište:  Gornje Stative 1a 
Telefon:   091 723 1119
e-mail: miroslav.zaborski@gmail.com
Predsjednik:  Miroslav Zaborski
   
MO: Kablar  
Broj stanovnika:  347
Sjedište:  Kablar 10 
Telefon:   098 9400 410
e-mail: karas.mokablar@gmail.com
Predsjednik:  Denis Karas
   
MO: Knez Gorica  
Broj stanovnika:  114
Sjedište:  Knez Gorica 40a
Telefon:   098 317 221
e-mail: tomislavvukelic@net.hr
Predsjednik:  Tomislav Vukelić
   
MO: Logorište  
Broj stanovnika:  418
Sjedište:  Logorište 38
Telefon:   098 246 598
e-mail: pavlovic.alen85@gmail.com
Predsjednik:  Alen Pavlović
   
MO: Mala Jelsa  
Broj stanovnika:  311
Sjedište:  Mala Jelsa 9a
Telefon:   091 500 5671
e-mail: j.grcic@live.com
Predsjednik:  Jadranko Grčić
   
MO: Orlovac  
Broj stanovnika:  740
Sjedište:  Rečička 55
Telefon:   091 644 2011
e-mail: jo180377@gmail.com
Predsjednik:  Josip Obranović
   
MO: Rečica  
Broj stanovnika:  1145
Sjedište:  Luka Pokupska 9
Telefon:   099 218 8615
e-mail: mjesni-odbori@karlovac.hr
Predsjednik:  Željko Šafar
   
MO: Skakavac  
Broj stanovnika:  779
Sjedište:  Skakavac 48c
Telefon:   098 307 7256
e-mail: igor.horvat@cistocaka.hr
Predsjednik:  Igor Horvat
   
MO: Tušilović  
Broj stanovnika:  868
Sjedište:  Tušilović 86
Telefon:   091 503 2298
e-mail: gips-mont@live.com
Predsjednik:  Stipo Adžaga
   
MO: Vukmanić  
Broj stanovnika:  210
Sjedište:  Vukmanić 88
Telefon:   091 527 4851
e-mail: movukmanic88@gmail.com
Predsjednik:  Vladimir Obranović
   
MO: Zagrad - Kalvarija - Vučjak  
Broj stanovnika:  873
Sjedište:  Kalvarija 7b
Telefon:   091 564 3408
e-mail:  
Predsjednik:  Željko Furač