Kontakt

GRAD KARLOVAC
BANJAVČIĆEVA 9
47 000 KARLOVAC
TEL. 047 628 111
FAX. 047 628 134
OIB 25654647153
PISARNICA@KARLOVAC.HR
RADNO VRIJEME: 7.00 / 7.30 DO 15.00 / 15.30 SATI
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana