Upravni odjel za društvene djelatnosti


pročelnica: Draženka Sila - Ljubenko, prof.
tel: 047 / 628 - 112
e-mail: drazenka.sila.ljubenko@karlovac.hr

 • predškolski odgoj
 • osnovno školstvo
 • stipendiranje srednjoškolaca i studenata
 • kultura
 • upravljanje kulturnom baštinom
 • socijalna skrb
 • zdravstvo i međugeneracijska solidarnost
 • sport
 • tehnička kultura
 • udruge i rad s mladima
 • praćenje proračuna proračunskih korisnika-lokalna riznica
 • poslovanje gradskih ustanova
 • suradnja na realizaciji projekata s gradskim tvrtkama društvenog standarda
 • stručna pomoć pri dodatnim ulaganjima u objekte škola, vrtića i ustanova kulture

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA GRADA KARLOVCA (GGK 15/2016) STRATEGIJA KULTURNOG RAZVOJA GRADA KARLOVCA 2012. - 2024.
PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA​
ODLUKA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DODJELE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU ILI NA UPRAVLJANJU GRADA KARLOVCA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA (GGK 15/2016.)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Narodne novine br.: 26, 09.03.2015.
Zakon o udrugama, Narodne novine br.: 74, 18.06.2014.
Zakon o savjetima mladih, Narodne novine br.: 41, 31.03.2014.
Pravilnik o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma 
Izmjene i dopune Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma