Gradsko vijeće 
Ime i prezime stranka
Marijana Tomičić, predsjednica
marijana.tomicic@karlovac.hr
mob. 091 562 0492    
HDZ
Matija Furač, zamjenik
matija.furac@karlovac.hr
mob. 091 542 0054
HDZ
Želimir Feitl
zelimir.feitl@karlovac.hr
mob. 091 451 2451
HDZ
Željko Štajcer
zeljko.stajcer@karlovac.hr
mob.098 246 062
HDZ
Josip Čavlović
josip.cavlovic@karlovac.hr
HDZ
Danica Golubić
danica.golubic@karlovac.hr
mob. 098 794 890
HDZ
Zoran Vučinić
zoran.vucinic@karlovac.hr
mob. 091 792 6643
HDZ
Alen Čujko
alen.cujko@karlovac.hr
mob. 091 2050 345
HDZ
Boro Mrkalj
mob. 098 985 7716
HDZ
Martina Kostolanji
martina.kostolanji@karlovac.hr
mob. 098 591 1292
HDZ
Marija Pavičić
marija.pavicic@karlovac.hr
mob. 091 1002 954
HSLS
Renato Humić
renato.humic@karlovac.hr
mob. 098 242 201
HDZ
Dubravko Stavljenić
mob. 098 921 6342
HDZ

 
 
Ime i prezime Stranka
Ivan Vilibor Sinčić, zamjenik
ivan.vilibor.sincic@karlovac.hr
mob. 091 971 1598
Živi zid
Anita Bolarić
anita.bolaric@karlovac.hr
mob. 091 511 2414
Živi zid
Filip Jarnević
filip.jarnevic@karlovac.hr
mob. 095 513 49 76
Živi zid
Sandra Leško
sandra.lesko@karlovac.hr
mob. 098 9915 032
Živi zid
Čedomir Tatalović
cedomir.tatalovic@karlovac.hr
Živi zid
Davor Petračić
davor.petracic@karlovac.hr
098 402 490
Nezavisna lista D.P.
Tihomir Ivšić
tihomir.ivsic@karlovac.hr
Nezavisna lista D.P.
Marija Bodrožić Zorić
marija.bodrozic.zoric@karlovac.hr
Nezavisna lista D.P.
Dario Janković
dario.jankovic@karlovac.hr
SDP
Dubravko Golubić
dubravko.golubic@karlovac.hr
mob. 098 833 423
SDP
Željka Verner
zeljka.verner@karlovac.hr
SDP
Dubravko Delić AUZ-HSU