Gradsko vijeće 
ime i prezime stranka
predsjednik Gradskog vijeća
Matija Furač
matija.furac@karlovac.hr
predsjednik-gradskog-vijeca@karlovac.hr

mob. 099 384 5713 
HDZ
potpredsjednica Gradskog vijeća
Martina Kostolanji
martina.kostolanji@karlovac.hr
mob. 091 591 1292
HDZ
Želimir Feitl
zelimir.feitl@karlovac.hr
mob. 091 451 2451
HDZ
Željko Štajcer
zeljko.stajcer@karlovac.hr
mob.098 246 062
HDZ
Josip Čavlović
josip.cavlovic@karlovac.hr
HDZ
Danica Golubić
danica.golubic@karlovac.hr
mob. 098 794 890
HDZ
Zoran Vučinić
zoran.vucinic@karlovac.hr
mob. 091 792 6643
HDZ
Alen Čujko
alen.cujko@karlovac.hr
mob. 091 205 0345
HDZ
Boro Mrkalj
mob. 098 985 7716
HDZ
Goran Franković
goran.frankovic@karlovac.hr
mob. 091 479 3001
HDZ
Dubravko Stavljenić
mob. 098 921 6342
HDZ
Renato Humić
renato.humic@karlovac.hr
mob. 098 242 201
HDZ
Marija Pavičić
marija.pavicic@karlovac.hr
mob. 091 100 2954 
HSLS

 
 
ime i prezime stranka
potpredsjednik Gradskog vijeća
Filip Jarnević
filip.jarnevic@karlovac.hr
mob. 095 513 4976I
Živi zid
Anita Bolarić
anita.bolaric@karlovac.hr
mob. 091 511 2414
Živi zid
Marijan Fudurić Živi zid
Bruno Dobranić
 
Živi zid
Čedomir Tatalović
cedomir.tatalovic@karlovac.hr
Živi zid
Davor Petračić
davor.petracic@karlovac.hr
098 402 490
Nezavisna lista D.P.
Tihomir Ivšić
tihomir.ivsic@karlovac.hr
Nezavisna lista D.P.
Marija Bodrožić Zorić
marija.bodrozic.zoric@karlovac.hr
Nezavisna lista D.P.
Dragica Malović
dragica.malovic@karlovac.hr
SDP
Dubravko Golubić
dubravko.golubic@karlovac.hr
mob. 098 833 423
nezavisni vijećnik
Željka Verner
zeljka.verner@karlovac.hr
SDP
Darko Križanić AUZ-HSU
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana