Služba za javnu nabavu


pročelnica: Irena Grčić, struč.spec.oec.
tel: 047 / 628 - 123
e-mail: irena.grcic@karlovac.hr

  • praćenje i istraživanja tržišta
  • izrada Plana nabave temeljem prijedloga upravnih tijela Grada Karlovca
  • priprema i provedba središnje javne nabave za potrebe upravnih tijela Grada Karlovca  i korisnika Proračuna Grada Karlovca
  • priprema i provedba postupaka objedinjene nabave za potrebe upravnih tijela Grada Karlovca  i  korisnika Proračuna Grada Karlovca
  • priprema i provedba postupaka povremene zajedničke nabave sa tvrtkama u vlasništvu Grada i korisnicima Proračuna Grada Karlovca
  • koordinacija aktivnosti između obveznika središnje, objedinjene i povremene zajedničke javne nabave
  • sastavljanje i ažuriranje propisanih izvješća i evidencija iz područja javne nabave
  • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Grada Karlovca u okviru djelokruga rada Službe