Gradovi prijatelji

Gradovi prijatelji
Grad Karlovac danas ima uspostavljene i održava prijateljske veze s mnogim gradovima.

U cilju zajedničkih interesa u unaprjeđivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja, grad Karlovac može uspostaviti suradnju ne samo s jedinicama lokalne i regionalne uprave u Republici Hrvatskoj, već i s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.

Alessandria, Italija

Prvo prijateljstvo sklopljeno je 1964. godine s gradom Alessandrijom (Italija), a održava se putem gospodarske i kulturne suradnje i razmjene. Posebno se istaknula pomoć grada Alessandrije gradu Karlovcu tijekom Domovinskog rata, a u tu spomen, most preko Kupe između Dubovca i Drežnika od 2005. g. nosi naziv „Most grada Alessandrije“.
(http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1)

Kansas City, KS, SAD

Prijateljstvo između Kansas Cityja iz Sjedinjenih američkih država i Karlovca vezano je karlovačkim iseljeništvom koje je kulminiralo 1977. kada je službeno uspostavljena suradnja. Održavanje suradnje očituje se u međusobnim posjetima predstavnika vlasti, gospodarstvenika i iseljenika te kulturno umjetničkih i sportskih društava.
(http://www.wycokck.org/)

Budimpešta –VII okrug Erzsebetvaros, Mađarska

Grad Karlovac i budimpeštanska samouprava VII. okruga - Erzsebetvaros pobratimili su se 2008. godine  u cilju razmjene iskustava upravljanju gradom i razvojem grada te međusobnom pomaganju uspostave gospodarskih, trgovačkih, turističkih, kulturni, sportskih veza, te razmjeni školske djece i čitavom nizu drugih aktivnosti.
(http://www.erzsebetvaros.hu/)

Kragujevac, Srbija

Od 1968. godine do Domovinskog rata Karlovac je bio zbratimljen i s Kragujevcem u Srbiji, a zajednička suradnja očitovala se u sklopu tradicionalne manifestacije „Karavana bratstva i jedinstva“.
(http://www.kragujevac.rs/Grad_Kragujevac-1-1)