Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša

pročelnica: dr. sc. Ana Hranilović Trubić, dipl. ing. građ.
tel: 047 / 628-231
e-mail: ana.hranilovic.trubic@karlovac.hr

 
  • prostorno planiranje i uređenje građevinskog zemljišta
  • zaštita i očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa sa aspekta urbanizma
  • gradnja građevina u nadležnosti i vlasništvu Grada
  • energetska učinkovitost i energetski održivi razvoj
  • zaštita okoliša i gospodarenje otpadom
  • koordiniranje i nadzor kapitalnih ulaganja u kojima Grad sudjeluje kao suinvestitor
  • koordiniranje i nadzor projekata gradskih komunalnih tvrtki

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana