Službena obilježja

Službena obilježja
Grad Karlovac ima grb, zastavu, povijesni pečat i službeni gradski lanac.
Grad Karlovac jedan je od rijetkih gradova koji zna točan datum svog nastanka, 13. srpnja 1579. godine, a dobio je ime po svom osnivaču nadvojvodi Karlu Habsburškom. To je ujedno početak gradnje karlovačke krajišne vojne utvrde zbog protuturske obrane.

Grb

Grb grada je povijesni grb slobodnog i kraljevskog grada Karlovca. Nalazi se na ovalnom štitu razdijeljenom na tri polja. Gornji lijevi dio ispunjen je povijesnim grbom Hrvatskog kraljevstva, a na desnoj strani nacrtana su dva prekrižena sidra na crvenoj podlozi. Donja polovica modre boje prikazuje lik utvrđenog grada Karlovca s njegovim bedemima, crkvama, a optiču ga dvije rijeke.U lijevom gornjem uglu sja zlatno sunce u čovječjem obliku, a u desnom se nalazi mladi, srebrni mjesec. U sredini ovog velikog grba nalazi se mali poprsni zlatni grb sa inicijalima Josipa II. Nad čitavim grbom stoji zlatna pučka kruna. S lijeve i desne strane plašt štita pridržavaju dvije sirene.
 

Zastava

Zastava grada je modro zelene boje, a na njezinoj sredini, na obje strane, nalazi se povijesni grb grada Karlovca. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2.
 

Povijesni pečat

Povijesni pečat opisan je i nacrtan u elibertacionoj diplomi od 8. listopada 1771. godine. Na pečatu je natpis Sigill. Liber. Et Reg. Civitatis Carolostadien.
 

Gradski lanac ili lanac gradonačelnika

Službeni gradski lanac koji je simbol obnašanja gradonačelničke dužnosti, sastoji se od 24 međusobno u nisku spojenih kovinskih pločica. U središnjem dijelu nalazi se okrugla kovinska pločica na kojoj je urezan, hrastovim vijencem obrubljen, povijesni grb grada Karlovca. Na naličju ove kovinske pločice urezane su riječi: Grad Karlovac A. D. 1579..
 

Logo grada Karlovca

Godine 2010. u svrhu pozicioniranja grada Karlovca na turističkom i gospodarskom tržištu, krenuo je projekt brandiranja. Novi vizual „Karlovac-Grad susreta“ predstavlja skup svih vizualnih elemenata koji predstavljaju objedinjavanje Zvijezde zajedno s povijesnom komponentom i geopolitičkim položajem grada, gospodarstvom s  razvojnim potencijalima i bogatim kulturnim naslijeđem, a sve u cilju poticanja turista na upoznavanje ljepota grada.