Upravni odjeli

 
Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Dijana Kujinek, mag. nov.
 
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Draženka Sila - Ljubenko, prof.
 
Upravni odjel za proračun i financije
Lidija Malović, dipl. oec 
 
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu
Dario Greb, dipl. ing. prom. 
 
Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU
Daniela Peris, struč. spec.oec.
 
Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša
dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ.
 
Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
Vesna Ribar, dipl.ing.građ. 
 
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom
v.d. pročelnice Marina Golubić, dipl.iur.
 
Služba za unutarnju reviziju
Jasminka Maslek, dipl.oec. 
 
Služba za javnu nabavu
Irena Grčić, struč.spec.oec. 
 
Služba za provedbu ITU mehanizma (ITU PT)
Anita Trbuščić, dipl. oec.