Upravni odjeli

Ured gradonačelnika
Dijana Kujinek, mag. nov.
Više
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Draženka Sila - Ljubenko, prof.
Više
Upravni odjel za proračun i financije
Lidija Malović, dipl. oec 
Više
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
Dario Greb, dipl. ing. prom. 
Više
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
Daniela Peris, struč. spec.oec.
Više
Upravni odjel za razvoj grada i EU fondove
mr.sc. Marijana Tomičić, dipl.pol. 
Više
 
Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša
dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ.
Više
Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
Vesna Ribar, dipl.ing.građ. 
Više
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom
Tatjana Gojak, dipl. iur. 
Više
 
Služba za unutarnju reviziju
Jasminka Maslek, dipl.oec. 
Više
Služba za javnu nabavu
Irena Grčić, struč.spec.oec. 
Više
Služba za provedbu ITU mehanizma (ITU PT)
Anita Trbuščić, dipl. oec. 
Više
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana