Upravni odjeli

Ured gradonačelnika
Stjepan Mrežar, dipl.oec.
Više
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Draženka Sila - Ljubenko, prof.
Više
Upravni odjel za proračun i financije
Lidija Malović, dipl. oec 
Više
 
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
Hermina Komanac, dipl.ing.građ. 
Više
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
Daniela Peris, struč. spec.oec.
Više
Upravni odjel za razvoj grada i EU fondove
mr.sc. Marijana Tomičić, dipl.pol. 
Više
 
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ.
Više
Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
Vesna Ribar, dipl.ing.građ. 
Više
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom
Tatjana Gojak, dipl. iur. 
Više
 
Služba za unutarnju reviziju
Jasminka Maslek, dipl.oec. 
Više
Služba za javnu nabavu
Irena Grčić, struč.spec.oec. 
Više