Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice: Daniela Peris, struč.spec.oec.
tel: 047 / 628 - 252
e-mail: daniela.peris@karlovac.hr
 
Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i  fondove EU obavlja sljedeće stručne poslove:
1. poduzetništvo
2. obrtništvo
3. trgovina 
4. zaštita potrošača
5. poslovne zone
6. poljoprivreda i ruralni razvoj
7. provođenje program upravljanja poljoprivrednim zemljištem
8. provođenje programa zaštite  divljači
9. turizam i manifestacije
10. poslovanje u gradskim tvrtkama i ustanovama
11. praćenje realizacije investicija poduzetnika koji su od interesa za Grad
12. priprema i provedba razvojnih projekata (su)financiranih iz fondova EU
13. vođenje baze podataka o projektima na području Grada
14. koordinator razvoja sukladno Zakonu o regionalnom razvoju
15. strateško planiranje razvoja, izrada i praćenje provedbe strateških razvojnih dokumenata
16. praćenje i izvještavanje provedbe ugovora o sufinanciranju iz fondova EU
17. poslovi vezani uz strategiju pametnog grada - održivi razvoj, kružna ekonomija, zelena energetska tranzicija i korištenje obnovljivih izvora energije, rad na provedbi projekata razvoja tehnologija radi poboljšanja kvaliteta i efikasnosti urbanih usluga, stvaranje uvjeta i praćenje učinkovitog korištenja prirodnih resursa, podržavanje istraživanja i razvoja dostupnosti javnih usluga građanima Grada 
18. informatički poslovi, digitalizacija, upravljanje informatičkim sustavom, sigurnost


Karlovac - Grad investicija
Karlovac - Vodič za investitore  
Karlovac - Investor's Guide
Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2016. godinu
Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja za razdoblje 2016. - 2020. godinu
Pravilnik o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima 2016. - 2020. god.
Pravilnik o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima na ruralnom području 2016. - 2020. god.
Vodič za zakup u šest koraka za poljoprivrednike i JLS
Agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje
Pravilnik o načinu dodjele i korištenju obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca
Program mjera poticanja razvoja turizmana području grada Karlovca za 2016. god.
Strategija razvoja turizma grada Karlovca 2012. - 2020. 
Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Karlovca za 2016. godinu
Pravilnik o dodjeli besapovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva u 2016. godini