Fortitude


Naziv projekta / akronim: Historical Fortresses Intensifying cross-border Tourism Development / FORTITUDE HR-BA-ME355
Program: Interreg IPA Cross border cooperation HR-BA-ME 2014-2020 (2nd Call for Proposals)
Prioritetna os programa: Priority Axis 3 – Contributing to the development of tourism and preserving cultural and natural heritage
Vodeći partner: Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik
Projektni partneri: Grad Banja Luka, Opština Herceg Novi, Grad Karlovac, Opština Bar
Datum početka i završetka projekta: 1.3.2020. - 28.2.2022.
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Ukupan proračun projekta (svi partneri): 1.618.438,72 EUR
Iznos EU financiranja: 1.375.672, 89 EUR (85%)
Proračun Grada Karlovca: 219.797,31 EUR
Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.
https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/
Cilj projekta: obogatiti turističku ponudu i poboljšati turističku atraktivnost utvrđenih lokaliteta u programskom  području stvaranjem i promicanjem nove turističke ponude i proizvoda.  
Specifični ciljevi projekta:
Razviti novu turističku ponudu utemeljenu na baštini u povijesnim fortifikacijama Šibenika, Banja Luke, Herceg Novog, Karlovca i Bara i povećati njihovu turističku atraktivnost.
Unaprijediti suradnju i znanja o turističkom upravljanju kod upravitelja baštine i turističkih dionika u prekograničnom području u svrhu održivog turističkog razvoja.
Glavni projektni rezultati:
Unaprijeđeni i opremljeni centri za posjetitelje u povijesnim utvrdama. Posjetiteljski centri u Šibeniku, Banja Luci, Herceg Novom , Karlovcu i Bar će biti poboljšani i opremljeni sadržajima koji obogaćuju turističku ponudu utvrda.
Povećana znanja o na temu upravljanja kulturnom baštinom za 75 dionika u kulturi i turizmu na programskom području.  U tu svrhu će se održati 3 edukacijske radionice temeljene na prijenosu znanja i najboljih praksi upravljanja kulturnom baštinom. Sudionici radionica će biti predstavnici partnerskih i ostalih dioničkih organizacija.  Specifični strukovni treninzi će se omogućiti za 15 zaposlenika posjetiteljskih centara.
Jedna prekogranična manifestacija kulturnog turizma će se osmisliti i organizirati. Partneri će zajedno razviti i pokrenuti događanje „Noć tvrđava“ kao tradicionalnu godišnju manifestaciju na partnerskim lokacijama. Razvoj nove zajedničke kulturne manifestacije će stvoriti novi motiv za posjetu utvrdama.
Radni paketi / glavne aktivnosti
WP M – upravljanje
WP T - Razvoj prekogranične turističke ponude
WP C – Komunikacija
Kroz ovaj projekt Grad Karlovac će dobiti niz novih sadržaja na Starom gradu Dubovcu što uključuje nova tehnološka rješenja namijenjena posjetiteljima, opremu za održavanje manifestacija namijenjenih posjetiteljima Dubovca te osmišljene nove turističke sadržaje utemeljene na povijesnoj baštini. Uređenje i opremanje uz nove sadržaje će doprinijeti poboljšanju doživljaja dnevnih posjetitelja, a unutrašnji prostori istodobno će zadržati svoju postojeću funkcionalnost.
ULOGE PARTNERA U PROJEKTU:
Vodeći partner, Javna ustanova za kulturu Tvrđava kulture Šibenik (HR), odgovoran je za organizaciju izgradnje kapaciteta - radionica za obuku o kulturnom turizmu i upravljanju baštinom za partnere i dionike iz programskog područja koji rade u ovom području. Partner je također zadužen za koordinaciju partnera i osiguravanje učinkovite provedbe aktivnosti.
Projektni partner 2, Grad Banja Luka (BA) i projektni partner 3, Općina Bar (ME) odgovorni su za koordinaciju aktivnosti izgradnje kapaciteta u svojim zemljama.
Partner na projektu 4, Općina Herceg Novi (ME) je odgovoran za koordinaciju svih projektnih komunikacija, posebno komunikacije u vezi s događajem Noć tvrđava putem novorazvijene web stranice.
Partner na projektu 5, Grad Karlovac (HR) zadužen je za razvoj zajedničke aplikacije za kulturnu baštinu kao novog turističkog proizvoda koju će koristiti i provoditi svih pet partnera na digitalnim kioscima na svojim web stranicama.
Ova objava proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Karlovca i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.