Nacionalne manjine

Na području Grada Karlovca žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje njeguju svoja etnička, jezična, kulturna i vjerska obilježja kojima na svoj način obogaćuju društveni, kulturni, gospodarski život grada. Grad Karlovac podupire osobito one koje se bave razvojem ekumenizma i jačanjem međureligijskog dijaloga te vjerske tolerancije. U javnom životu grada manjine sudjeluju putem vijeća nacionalnih manjina i putem svojih udruga.
Vijeća nacionalnih manjina Grada Karlovca osnivaju se na temelju Zakona o pravima nacionalnih manjina s ciljem unaprjeđenje, očuvanja i zaštite položaja srpske nacionalne manjine u društvu. Vijeća nacionalnih manjina / predstavnici nacionalnih manjina djeluju kao savjetodavno tijelo Grada Karlovca, a sredstva i uvjeti rada osigurani su u proračuna Grada Karlovca. Vijeća / predstavnici svoju ulogu obavljaju u skladu s propisima Republike Hrvatske. Vijeća nacionalnih manjina je specifična neprofitna pravna osoba koju pojedina nacionalna manjina osniva radi ostvarivanja prava svojih pripadnika na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje svojih interesa na razini jedinica lokalne (općine i gradovi) i područne (županije) samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Vijeće srpske nacionalne manjine

Ime i prezime
Danica Kljaić, predsjednica 
Šebetićeva 2/II, Karlovac 
vijece.srbi.ka@ka.t-com.hr
Dušan Jerosimić
Petar Linta
Jovan Vučinić
Ljubica Zimonja
Milan Lapčić
Jasenka Ivošević
Goran Slavnić
Mirko Janjatović
Đorđe Vujnović
Nemanja Mihailović
Zoran Čakić
Rade Vlajnić
Dragan Narančić
Miloš Orabović

Vijeće albanske nacionalne manjine

Ime i prezime
Marijeta Čollaku, predsjednica
Gornja Gaza 16, Karlovac
vijece.alb.ka.@gmail.com
Esad Čollaku
Merita Lekaj
Dorontina Lekaj
Valon Šehi
Sadik Beljuli
Burim Imeraj
Zana Martinaj
Djafer Šehi
Šadije Beljuli
Iljir Beljulji
Tahir Morina
Besir Ziberi
Jako Filipi
Gzim Martinaj 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Ime i prezime
Mujo Dizdarević, predsjednik
Maksimilijana Vrhovca 11, Karlovac
dizdarevicm.ka@gmail.com
Sanela Nuhođić
Dejamin Tahirović
Muharem Tahirović
Senada Tahirović
Meša Alispahić
Ilijas Bajrić
Osman Bapić
Ramiz Brkić
Fadil Hodjić
Enver Hušidić
Šefik Jaskić
Dževad Karić
Šaha Koprivnjak
Asim Pehlić 

Predstavnica slovenske nacionalne manjine

Ime i prezime
Marina Delač - Tepšić
Domobranka ulica 20B,  Karlovac
pred.slo.ka@gmail.com
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana