Nacionalne manjine

Na području Grada Karlovca žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje njeguju svoja etnička, jezična, kulturna i vjerska obilježja kojima na svoj način obogaćuju društveni, kulturni, gospodarski život grada. Grad Karlovac podupire osobito one koje se bave razvojem ekumenizma i jačanjem međureligijskog dijaloga te vjerske tolerancije. U javnom životu grada, manjine sudjeluju putem vijeća nacionalnih manjina i putem svojih udruga.
Vijeća nacionalnih manjina Grada Karlovca osnivaju se na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina s ciljem unaprjeđenja, očuvanja i zaštite njihova položaja . Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina djeluju kao savjetodavno tijelo Grada Karlovca, a sredstva i uvjeti rada osigurani su u proračuna Grada Karlovca. Vijeća/predstavnici svoju ulogu obavljaju u skladu s njihovim Statutima i drugim propisima Republike Hrvatske.
Vijeća nacionalnih manjina je specifična neprofitna pravna osoba koju pojedina nacionalna manjina osniva radi ostvarivanja prava svojih pripadnika za sudjelovanje u javnom životu i zastupanje svojih interesa na razini jedinica lokalne  i područne (regionalne) samouprave, a sve u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Nakon provedenih izbora za članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Karlovca, koji su se održali 7. svibnja 2023.g., a prema konačnim rezultatima Gradskog izbornog povjerenstva Garda Karlovca od 11. svibnja 2023. godine,  na području Grada Karlovca izabrana su dva vijeća nacionalnih manjina, i to Vijeće srpske i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine te Predstavnica albanske nacionalne manjine.
Grad Karlovac kao jedinica lokalne samouprave temeljem Ustavnog zakona o prvima nacionalnih manjina, osigurava u proračunu Grada Karlovca sredstva za financiranje aktivnosti nacionalnih manjina koja imaju svoje vijeće, odnosno predstavnika u Gradu Karlovcu.
 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Ime i prezime
Mujo Dizdarević, predsjednik vijeća
M.Vrhovca 11, Karlovac
e-mail: dizdarevicm.ka@gmail.com
Enver Hušidić
Ilijas Bajrić
Osman Bapić
Ramiz Brkić
Fadil Hodjić
Šefik Jaskić
Dževad Karić
Šaha Koprivnjak
Sanela Nuhodžić
Dejamin Tahirović
Muharem Tahirović
Senada Tahirović
Asim Pehlić

Vijeće srpske nacionalne manjine

Ime i prezime
Rade Vlajnić, predsjednik vijeća
Naselje Gaza 14 b, Karlovac
email: rade.vlajnic1962@gmail.com
Smilja Škrgić
Petar Linta
Mirko Janjatović
Dražen Katić
Dušan Jerosimić
Zoran Mutić
Snježana Arbutina
Miloš Orabović
Miodrag Pavlović
Jadranka Liković
Ana Pumpalović
Ljubica Zimonja
Danica Kljajić
Milan Lapčić

Predstavnica albanske nacionalne manjine

Ime i prezime
Marijeta Karić
Splitska 14 D, Karlovac
email: vijece.alb.ka@gmail.com