Nacionalne manjine

Na području Grada Karlovca žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje njeguju svoja etnička, jezična, kulturna i vjerska obilježja kojima na svoj način obogaćuju društveni, kulturni, gospodarski život grada. Grad Karlovac podupire osobito one koje se bave razvojem ekumenizma i jačanjem međureligijskog dijaloga te vjerske tolerancije. U javnom životu grada manjine sudjeluju putem vijeća nacionalnih manjina i putem svojih udruga.
Vijeća nacionalnih manjina Grada Karlovca osnivaju se na temelju Zakona o pravima nacionalnih manjina s ciljem unaprjeđenje, očuvanja i zaštite položaja srpske nacionalne manjine u društvu. Vijeća nacionalnih manjina / predstavnici nacionalnih manjina djeluju kao savjetodavno tijelo Grada Karlovca, a sredstva i uvjeti rada osigurani su u proračuna Grada Karlovca. Vijeća / predstavnici svoju ulogu obavljaju u skladu s propisima Republike Hrvatske. Vijeća nacionalnih manjina je specifična neprofitna pravna osoba koju pojedina nacionalna manjina osniva radi ostvarivanja prava svojih pripadnika na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje svojih interesa na razini jedinica lokalne (općine i gradovi) i područne (županije) samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Vijeće srpske nacionalne manjine

Ime i prezime
Marina Lavrnić, predsjednica  
vijece.srbi.ka@ka.t-com.hr
Natalija Popović
Petar Linta
Dušanka Banda
Gordana Bogdanović
Jasenka Ivošević
Daniela Malešević
Lazo Čučković
Milan Lapčić
Miloš Orabović
Dalibor Janjanin
Milorad Miljenović
Nada Radović
Dražena Savović
Maša Mikšić

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Ime i prezime
Rusmir Akšamija, predsjednik
dizdarevicm.hr@gmail.com
Senada Tahirović
Enver Hušidić
Muharem Tahirović
Ilijas Bajrić
Ramiz Brkić
Dževad Karić
Sadika Kerić
Sanela Nuhodžić
Mehmed Mamić
Mehmed Mamić
Šefik Jaskić
Mujo Dizdarević
Šaha Koprivnjak
Asim Pehlić
Meša Alispahić 

Predstavnica slovenske nacionalne manjine

Ime i prezime
Marina Delač-Tepšić
pred.slo.ka@gmail.com