Predškolski odgojPROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U 2017. GODINI

Gradsko vijeće Grada Karlovca dalo je suglasnost na novi prijedlog Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac. Dječji vrtić Karlovac je prijedlog Pravilnika utvrdio temeljem članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97), članka 34. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Karlovac (Glasnik Grada Karlovca 02/08).

Dječji vrtić Karlovac ustanova je koja se bavi njegom, odgojem i obrazovanjem djece predškolske dobi. Rad se odvija u deset objekata kroz 45 odgojnih skupina (34 vrtićke grupe i 11 jasličkih grupa). Trenutno u Dječjem vrtiću Karlovac 1098 djece pohađa programe Dječjeg vrtića Karlovac.
U dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u osnovnu školu. Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području grada Karlovca. Upisi se obavljaju u upisnom roku kojeg određuje Dječji vrtić Karlovac za narednu upisnu godinu. Upis u upisnom roku provodi i odluku donosi Povjerenstvo za provođenje upisa u dječji vrtić.
U članku 21. Pravilnika nalaze se kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu djece kao i broj bodova koji svaki od navedenih kriterija nosi, a oni su sljedeći:
 • dijete s oba zaposlena roditelja i samohranog zaposlenog roditelja – 10 bodova
 • dijete čije je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi je zaposlen – 10 bodova
 • dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju – 10 bodova
 • dijete iz obitelji s troje ili više djece – 7 bodova
 • dijete u godini prije polaska u školu – 6 bodova
 • dijete samohranog roditelja – 5 bodova
 • dijete u udomiteljskim obiteljima – 4 boda
 • dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – 4 boda
 • dijete s teškoćama u razvoju – 3 boda
 • dijete korisnika doplatka za djecu – 2 boda
 • dijete korisnika pomoći za uzdržavanje – 2 boda

Ako dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova prvenstvo upisa ima ono dijete čiji su brat ili sestra korisnici Dječjeg vrtića Karlovac, odnosno ako se na taj način ne može odrediti redoslijed, prednost ima dijete starije kronološke dobi. Povjerenstvo uz prethodno mišljenje stručne službe Dječjeg vrtića može izvanredno odobriti upis djeteta mimo liste. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača, odnosno Grada Karlovca.