Savjet mladih

Mladima se smatraju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Karlovca, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od 15 do navršenih 30 godina života te zato imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih. Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.
Zakon o savjetima mladih, Narodne novine br.: 41, 31. 3. 2014.
Filip Trezner predsjednik Savjeta mladih
26. ožujka 2015.Filip Trezner predsjednik Savjeta mladihAktivnosti Savjeta mladih svi zainteresirani pratiti mogu na webu stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr i facebook stranici Savjet mladih Grada Karlovca.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana