Najčešća pitanja

Kako mogu upisati dijete u vrtić?
Poziv za upis djece u desetosatne programe dječjih vrtića i programe predškole Grada Karlovca, te uvjeti i kriteriji objavljuju se na mrežnim stranicama: www.vrtic-karlovac.hr ili  www.vrtic-cetiririjeke.hr ili www.karlovac.hr            
Predavanje zahtjeva za upis djece možete realizirati na stranici www.evrtici.karlovac.hr i to u vrijeme trajanja Poziva za upis djece u desetosatne programe dječjih vrtića grada Karlovca. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Predavanje zahtjeva za upis djece u predškolu možete realizirati na poveznici https://forms.gle/qwFbwz9zcWRJ1HpS8 i to u vrijeme trajanja Poziva za upis djece u program predškole dječjih vrtića grada Karlovca.
Tko ima pravo na stipendiju?
Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti državljani RH s prebivalištem na području grada Karlovca i to:
- redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom (prosjek) u prethodnom razredu 4,00, pod uvjetom da  ne koriste kredit ili stipendiju od drugog subjekta
- redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom (prosjek) u prethodnom razredu 3,00, a koji se školuju za deficitarna zanimanja, pod uvjetom da  ne koriste kredit ili stipendiju od drugog subjekta
- redoviti studenti najmanje druge godine studija, s prosjekom ocjena u prethodnoj godini 3,50, pod uvjetom da  ne koriste kredit ili stipendiju od drugog subjekta
- redoviti studenti najmanje druge godine studija s prosjekom ocjena u prethodnoj godini 3,00, a koji se školuju za deficitarna zanimanja, pod uvjetom da  ne koriste kredit ili stipendiju od drugog subjekta
- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina
- ista osoba koja je bila korisnik stipendije Grada Karlovca ne može nakon završenog jednog studija ponovno biti korisnik stipendije Više ...
Kada Grad Karlovac objavljuje Natječaj za stipendije?

U listopadu tekuće godine.
Koliko stipendija dodjeljuje Grad Karlovac?
Broj stipendija koje će se dodijeliti u određenoj godini i pojedinačne iznose stipendije  određuje gradonačelnik grada Karlovca.  Gradonačelnik grada Karlovca donosi posebnu odluku o deficitarnim zanimanjima na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područna služba Karlovac.
Kako mogu prijaviti kulturni projekt?
Detaljnije pogledajte na https://www.karlovac.hr/odgoj-obrazovanje-kultura/kultura/125
Što je Zaklada Nikola Tesla?
Zaklada „Nikola Tesla“ predviđena je za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande, a osnivač Zaklade je Grad Karlovac. Osnovana je sa svrhom poticanja izvrsnosti u obrazovanju, stvaralačkom i inovativnom znanstveno-istraživačkom radu za nove tehnologije, djece i mladih do 30 godina s područja grada Karlovca. Žiro račun zaklade otvoren je kod Karlovačke banke, a oni koji žele uplatiti donacije i pomoći rad mladih talentiranih ljudi, mogu to učiniti na broj IBAN: HR6624000081110348266
Koji su kriteriji za dodjelu stipendija?
1. opći uspjeh
2. deficitarnost zanimanja
3. natjecanja
4. materijalni, socijalni  i zdravstveni status
5. sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu
Sustav bodovanja objavljen je u Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 09/12).
Tko se može upisati u vrtiće kojima je osnivač Grad Karlovac?
U dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u osnovnu školu. Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Grada Karlovca.
Vrtići kojima je osnivač Grad Karlovac su:

1. Dječji vrtić Karlovac Više ...
2. Dječji vrtić Četiri rijeke  Više ...
Na temelju čega se upisuju djeca u vrtiće?
Na temelju Pravilnika o upisu djece u vrtiće grada Karlovca koji se nalaze na mrežnima stranicama oba vrtića.

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika