Najčešća pitanja

Što je KAkvart?
Mali projekti pod nazivom KAkvart su aktivnosti koje se provode s ciljem podizanja kvalitete življenja građana odnosno poboljšanja i ujednačavanja standarda opremljenosti i društvenog života gradskih četvrti i mjesnih odbora. Grad Karlovac, Ured gradonačelnika objavljuje javni poziv, najčešće u veljači, za predlaganje projekata koji će se realizirati u tekućoj godini. Poziv se objavljuje na  www.karlovac.hr, oglasnim pločama gradskih četvrti i mjesnih odbora, web stranicama lokalnih medija.
Projekte mogu predlagati gradske četvrti i mjesni odbori, odnosno grupe građana, pojedinci, udruge, klubovi ..., ali putem svojih mjesnih odbora ili gradskih četvrti. Sve o KAkvartu pročitajte na linku https://www.karlovac.hr/gradske-cetvrti-mjesni-odbori/kakvart/10660
Tko i kako financira gradske četvrti i mjesne odbore?
Rad se financira iz proračuna Grada Karlovca, ali to mogu biti i razna sponzorstva i donacije pravnih i fizičkih osoba.
Kako se mogu uključiti u rad gradske četvrti ili mjesnog odbora?
Dapače. Svaki građanin može se kandidirati u izborima za članove vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora, ili se naknadno uključiti u neke od odbora u svom mjesnom odboru ili gradskoj četvrti. Dovoljno se javiti predsjedniku mjesnog odbora ili gradske četvrti s dobrom idejom i dobrom voljom.
Što mogu građani učinit putem gradskih četvrti i mjesnih odbora?
Građani mogu pokretati inicijative za uređenje/izgradnju ogostupa, cesta, neuređenih površina, dječjih igrališta, parkova i kllupa, javne rasvjete, prometne signalizacije, saniranje divljih deponija, odvodnju oborinskih voda, autobusnih stajališta .... Također mogu inicirati određene sportske, kulturne, obrazovne i zabavne sadržaje i aktivnosti, akcije čišćenja i uređenja okoliša i slično. Svaki građanin može svoju ideju iznijeti u svopjoj gradskoj četvrti i mjesnom odboru i raspraviti o mogućoj realizaciji.
Tko je i zašto osnovao gradske četvrti i mjesne odbore?
Osnovalo ih je Gradsko vijeće Grada Karlovca kako bi građani mogli sudjelovati u stvaranju boljih uvjeta života i rada u svojoj neposrednoj okolini i stvoriti odgovoran partnerski odnos gradske uprave i njenig građana.
Tko i kako financira gradske četvrti i  mjesne odbore?
Rad se financira iz proračuna Grada Karlovca, ali to mogu biti i razna sponzorstva i donacije pravnih i fizičkih osoba.
Kako se mogu uključiti u rad gradske četvrti ili mjesnog odbora?
Dapače. Svaki građanin može se kandidirati u izborima za članove vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora, ili se naknadno uključiti u neke od odbora u svom mjesnom odboru ili gradskoj četvrti. Dovoljno se javiti predsjedniku mjesnog odbora ili gradske četvrti s dobrom idejom i dobrom voljom. 
Kome možemo prijaviti oštećenja na makadam ili asfaltnim površinama u MO i GČ?
Odsjeku za prometno-tehničku djelatnost Grada Karlovca, 628 - 111. 
Kome možemo prijaviti zapušteno zemljište u naselju ili poljoprivredno, a koje ulazi na javno dobro?
Komunalnom redarstvu ili poljoprivrednom redaru, 628 - 222.
Na koji načim možemo dati svoje prijedloge za poboljšanje života u MO ili GČ?
Direktno predsjedniku ili članovima vijeća MO i GČ a čiji su brojevi objavljeni na stranici Grada Karlovca. 

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika