Zaklada "Nikola Tesla"

Zaklada „Nikola Tesla“ predviđena je za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande. Sjedište Zaklade je u Karlovcu, Banjavčićeva 9, a osnivač Zaklade je Grad Karlovac. Zaklada je osnovana sa svrhom poticanja izvrsnosti u obrazovanju, stvaralačkom i inovativnom znanstveno-istraživačkom radu za nove tehnologije, djece i mladih do 30 godina s područja grada Karlovca. Svrha Zaklade ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i/ili korištenju kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao i druge oblike potpora utvrđene općim aktima Zaklade. Upraviteljica Zaklade "Nikola Tesla" je Renata Kučan.
Žiro račun zaklade otvoren je kod Karlovačke banke, a oni koji žele uplatiti donacije i pomoći rad mladih talentiranih ljudi, mogu to učiniti na broj IBAN: HR6624000081110348266.