Beskućnici

Beskućnik je osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti troškove stanovanja.
 
Centar za beskućnike
Hrvatske bratske zajednice 2, 47000 Karlovac, Tel: 091 525 3457
 
Dnevni boravak korisnicima pruža mogućnost prehrane u vidu jednog toplog obroka koji osigurava Grad Karlovac, a doručak i večeru korisnicima udruga Milosrđe osigurava iz donacija. Korisnicima se pruža mogućnost raznih edukacija kroz koje isti stječu certifikate za određena zvanja kojima se mogu ponuditi na tržište rada. Tu su i radionice poput radova u vrtu, voćnjaku, plastenicima te na plantaži aronije, kroz koje korisnici sami proizvode hranu koju konzumiraju kao nadopunu prehrani kao i za spremanje zimnice