Javni natječaji / oglasi za radna mjesta

15. travnja 2021.Oglas za radno mjesto: viši stručni suradnik za EU fondove, administrator projekta Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno na adresu: Grad Karlovac, Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto: viši stručni suradnik za EU fondove, administrator projekta „Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison“, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, Karlovac.
15. travnja 2021.Oglas za radno mjesto: voditelj projekta, viši stručni suradnik za EU fondove Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno na adresu: Grad Karlovac, Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto: viši stručni suradnik za EU fondove, voditelj projekta „Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison“, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, Karlovac.
3. ožujka 2021.Javni natječaj za radno mjesto: referent razreza i naplate gradskih prihodaRok prijave 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
27. siječnja 2021.Javni natječaj za radno mjesto: viši stručni suradnik za EU fondove - vježbenikRok prijave 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana