Javni natječaji / oglasi za radna mjesta

5. listopada 2021.Oglas za posao: administrativni tajnik – administrator projekta (projekt Edison)Rok 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, Karlovac.
5. listopada 2021.Oglas za radno mjesto: viši stručni suradnik za planiranje i praćenje proračuna proračunskih korisnika (voditelj projekta Edison)Rok prijave 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, Karlovac.
8. rujna 2021.Natječaj za radno mjesto: viši stručni suradnik za poslove ureda gradonačelnikaRok prijave 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. 
8. rujna 2021.Natječaj za radno mjesto: referent komunalni i prometni redar Rok prijave 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana