Javni natječaji / oglasi za radna mjesta

3. travnja 2024.Javni natječaj za vježbenika – viši stručni suradnik za prostorno planiranjePrijave se primaju 15 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama"
21. veljače 2024.Javni natječaj: upravitelj Službe – Vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnostiPrijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. 
21. veljače 2024.Javni natječaj: pomoćni vozač pauka Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. 
21. veljače 2024.Javni natječaj: viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo IIPrijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
21. veljače 2024.Javni natječaj: viši stručni suradnik za održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnje I Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
21. veljače 2024.Javni natječaj: viši stručni suradnik za pristup informacijama i javnost rada Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
21. veljače 2024.Javni natječaj: vježbenik - referent za poslove pisarnice i arhive II.Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
21. veljače 2024.Javni natječaj: vježbenik - viši referent za komunalno gospodarstvoPrijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.