Javni natječaji / oglasi za radna mjesta

14. rujna 2022.Javni natječaj: viši stručni suradnik za gradnju - vježbenikRok 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. 
7. rujna 2022.Natječaj za radno mjesto: viši stručni suradnik za mlade, tehničku kulturu i sportRok 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
17. kolovoza 2022.Natječaj za radno mjesto: Viši stručni suradnik za imovinsko pravne odnose - vježbenikRok prijave 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
6. srpnja 2022.Javni natječaj za radno mjesto: vježbenik – referent za administrativne poslove Rok prijave 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
6. srpnja 2022.Javni natječaj za radno mjesto: vježbenik – viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. 
15. lipnja 2022.Natječaj za radno mjesto: viši stručni suradnik za mlade, tehničku kulturu i sportRok za prijavu 8 dana od dana objave u NN, zaključno do 23. 6. 2022.
27. travnja 2022.Natječaj za radno mjesto: vježbenik - viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću.Rok prijave 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana