Socijalni program

Socijalna skrb je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22,46/22, 119/22), djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.
S ciljem unaprjeđenja kvalitete života i sprječavanja socijalne isključenosti najosjetljivijih skupina građana, Odlukom o socijalnoj skrbi (Glasnik Grada Karlovca 20/22) i Programom subvencija troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca 20/22) objedinjeni su svi oblici kontinuiranih i jednokratnih potpora građanima koji, uslijed osobnih, obiteljskih, gospodarskih i drugih nepovoljnih okolnosti, nisu u mogućnosti podmirivati osnovne životne potrebe.
Utvrđena su prava propisana zakonom kojim se uređuje područje socijalne skrbi, te prava iznad standarda propisanih zakonom koja osigurava Grad Karlovac, a koja prelaze okvire socijalne skrbi i omogućuju širu društvenu zaštitu pojedinaca i osjetljivih skupina građana.