Novorođenčad

Pravo na naknadu u 2023. godini u iznosu od 300 € za prvo i drugo dijete u obitelji, odnosno 400 € za treće i svako daljnje dijete u obitelji te za posvojenu djecu ostvaruju svi građani-roditelji/skrbnici s područja grada Karlovca pod uvjetom da novorođeno dijete i jedan roditelj/skrbnik (podnositelj zahtjeva) imaju prebivalište na području grada Karlovca.
Za ostvarivanje prava na naknadu za novorođenu djecu, roditelji trebaju podnijeti zahtjev u pisanom ili elektroničkom obliku Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, te uz zahtjev priložiti kopirani ili skenirani:
  • rodni list djeteta (preslika ili sken)
  • rodni listovi za ostalu djecu u obitelji
  • potvrdu o prebivalištu djeteta/stalnom boravištu na području grada Karlovca za koje se traži naknada
  • osobnu iskaznice ili potvrdu o prebivalištu za roditelja/skrbnika podnositelja zahtjeva
  • karticu tekućeg računa podnositelja zahtjeva (s vidljivim IBAN brojem) na kojemu će se izvršiti uplata
  • ukoliko su roditelji strani državljani potrebno je priložiti dokaz o prijavljenom stalnom boravištu roditelja podnositelja zahtjeva
  • rješenje o posvojenju
Zahtjevi se zaprimaju putem aplikacije e–novorođenče, na e-mail adresu bebe@karlovac.hr ili osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

Zahtjev - Opremanje novorođenog djeteta
Zahtjev - Opremanje novorođenog djeteta - blizanci
Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za opremanje novorođenog djeteta u 2023. godini.