Novorođenčad

Pravo na naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna po novorođenom djetetu ostvaruju građani – roditelji/skrbnici,
s područja grada Karlovca pod uvjetom da dijete i jedan roditelj/skrbnik (podnositelj zahtjeva) imaju prebivalište na području grada Karlovca. Za ostvarivanje prava na naknadu za novorođenu djecu, roditelji trebaju podnijeti zahtjev u pisanom ili elektroničkom obliku Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, te uz zahtjev priložiti:
  1. rodni list djeteta (preslika ili sken)
  2. potvrdu o prebivalištu djeteta/stalnom boravištu na području grada Karlovca za koje se traži naknada (preslika ili sken),
  3. preslika ili sken osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu za roditelja/skrbnika podnositelja zahtjeva (preslika ili sken)
  4. preslika kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva (s vidljivim IBAN brojem) na kojemu će se izvršiti isplata
  5. ukoliko su roditelji strani državljani potrebno je priložiti dokaz o prijavljenom stalnom boravištu roditelja podnositelja zahtjeva
Zahtjevi se zaprimaju putem aplikacije e–novorođenče, na e-mail adresu bebe@karlovac.hr i u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana