Novorođenčad

Program «Zdravstvo i međugeneracijska solidarnost» u 2018. godini, iznosi 1.500,00 kuna po novorođenom djetetu. Pravo na pomoć ostvaruju svi građani – roditelji, s prebivalištem na području Grada Karlovca, za djecu rođenu u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2018. godine. Za realizaciju programa zadužen je Upravni odjel za društvene djelatnosti. Za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu, roditelji trebaju podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, te uz zahtjev priložiti:
  1. presliku rodnog lista dijeteta za koje se traži naknada
  2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice) roditelja odnosno skrbnika koji podnosi zahtjev
  3. uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja ili skrbnika, odnosno dokaz o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca na području grada Karlovca 
  4. preslika tekućeg računa
KONTAKT:
Grad Karlovac
UO za društvene djelatnosti
Trg bana J. Jelačića 1
tel. 628 198, 628 255, 628 253