ZIMSKA SLUŽBA

Održavanje javnih cesta, javnih prometnih površina i nerazvrstani cesta u zimskim uvjetima za razdoblje od 15. studenog 2018. do 31. ožujka 2019. godine na području grada Karlovca će provoditi:

1. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Karlovac - održavanje državnih cesta
2. „Ceste Karlovac“ d.d. - održavanje javnih prometnih površina i nerazvrstanih cesta
3. „Zelenilo“ d.o.o., Karlovac - održavanje nogostupa, šetnica i biciklističkih staza
4. Tvrtke i ustanove koje se nalaze na području grada Karlovca - održavanje prometnih površina za kretanje pješaka i biciklista, te parkirališta koja se nalaze u njihovom vlasništvu
5. Vlasnici poslovnih prostora - obvezni su u vrijeme poledica i oborina posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred poslovnih objekata, čistiti stepeništa i ulaze, uklanjati led i snijeg s krovova kada je narušena sigurnost prolaznika
6. Građani uključeni preko povjerenika zgrada, gradskih četvrti i mjesnih odbora - obvezni su u vrijeme poledica i oborina posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred stambenih objekata, čistiti stepeništa i ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg s krovova kada je narušena sigurnost prolaznika
7. pripadnici Hrvatske vojske, Vojne policije i Policije 
8. Tvrtka „Mladost“ d.o.o., Karlovac - održavanje parkirališta na kojima vrši naplatu
 
Sve potrebne pripremne radnje za zimsku sezonu su odrađene: od pregleda vozila i tehnike do dopremanja soli, kalcijevog klorida i kamenog agregata. Stožer će provoditi sve neophodne mjere za održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina u zimskim uvjetima te provoditi potrebne mjere u proglašenoj elementarnoj nepogodi kao i kod uvođenja četvrtog stupnja pripravnosti održavanja prometnica i prometnih površina u zimskim uvjetima.
Sol za posipavanje predstavnici gradskih četvrti i mjesnih odbora moći će 24 sata na dan preuzimati u tvrtki Čistoća. (samo ovlašteni predstavnici stanara koji preuzimanje potvrđuju pečatom)

Prvi stupanj pripravnosti nastupa s početkom zimske sezone
Drugi stupanj pripravnosti kada temperatura zraka oscilira oko 0 stupnjeva uz mogućnost oborina te pojave poledice
Treći stupanj pripravnosti uvodi se u uvjetima dugotrajnih oborina 
Četvrti stupanj pripravnosti provodi se kada su snježne oborine praćene jakim vjetrom imaju karakter elementarnih nepogoda.

Vlasnici i korisnici stanova kao i poslovnih prostora obvezni su u vrijeme poledica i oborina posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred navedenih objekata, čistiti stepeništa i ulaze u stambene zgrade,uklanjati led i snijeg s krovova kada je narušena sigurnost prolaznika. U protivnom, to će na njihov trošak, uz pokretanje prekršajnog postupka, učiniti komunalni redari. Ovim putem apeliramo na građane da zimske uvijete dočekaju sa strpljenjem i adekvatnom opremom. Naročito molimo vozače da se na vrijeme prilagode oborinama na cesti, da svoja vozila opreme zimskom opremom, da budu odgovorniji i solidarniji jedni prema drugima i prema pješacima.

KONTAKTI
CESTE KARLOVAC

dežurni 645-366, 645-155
HRVATSKE CESTE
centrala 645-366
dežurni 645-160
rukovoditelj stožera 645-155
ČISTOĆA KARLOVAC 
centrala 611-918 
dežurni 0-24h 611-928, 099 397 4573 
ZELENILO KARLOVAC
stožer od 07 sati do 14 sati 609-920, 609-936
stožer od 15 sati do 07 sati 601-450
KOMUNALNO REDARSTVO
628-222