Natječaji / Javni pozivi

26. travnja 2021.Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada KarlovcaRok 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Grada Karlovca.
15. travnja 2021.Natječaj za prodaju više nekretnina (Banija i Turanj)Rok za dostavljanje ponuda je 30. 4. 2021. do 12 sati u pisarnicu Grada Karlovca bez obzira na način dostave.
15. travnja 2021.Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca u k.o. Donje MekušjeU razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene u pisarnici Grada Karlovca do 17. svibnja 2021. godine do 12:00 sati, ili koje će poštom biti dostavljene u pisarnicu unutar toga roka.
1. travnja 2021.Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioskaRok za dostavu ponuda u pisarnicu Gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave, je do 12 sati petnaestog dana od objave obavijesti o javnom natječaju u listu Karlovački tjednik.
1. travnja 2021.Natječaj za zakup poslovnog prostora i javne površine za postavljanje terase - FOGINOVORok za dostavu ponuda je 16. travnja 2021. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
25. ožujka 2021.Javni natječaj za zakup poslovnih prostoraPonude moraju stići na adresu iz točke 9. ovog natječaja do zaključno 09.04.2021. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
25. ožujka 2021.Natječaj za dodjelu nekretnine na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad KarlovacPrijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u prijemnoj pisarnici gradske uprave Grada Karlovca najkasnije do 9. travnja 2021. godine do 15:00 sati.
22. ožujka 2021.Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2021. godiniRok prijave do 30. studenog 2021. godine, a odobravaju se do navedenog roka odnosno do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Karlovca za tekuću godinu.   
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana