Natječaji / Javni pozivi

23. studenog 2023.Natječaj za obavljanje poslova komercijalnog reklamiranja i oglašavanja na javnim površinamaRok za dostavu ponuda je 8. prosinca 2023. do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.
17. studenog 2023.Javni natječaj za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije – pilot projekt postavljanja sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u višestambenoj zgradi u 2023. godiniPrijava se podnosi osobno ili putem pošte na adresu: Grad Karlovac, Pisarnica, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, do 17. prosinca 2023. godine do 12 sati.
15. studenog 2023.PONOVLJENI NATJEČAJ za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestacijama „Blagdani u Promenadi 2023. i Doček Nove 2024.“Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora - Mladost d.o.o. do 24. studenog 2023. (petak) do 12:00 sati - bez obzira na način dostave.
26. listopada 2023.Javni natječaj za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostoraRok za dostavljanje ponuda je 10.11.2023. godine do 12,00 sati u pisarnicu Gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
25. listopada 2023.Natječaj za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestacijama „Blagdani u Promenadi 2023. i Doček Nove 2024.“Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora – Mladost d.o.o. do 9. studenog 2023. (četvrtak) do 13:00 sati – bez obzira na način dostave.
19. listopada 2023.Natječaj za prodaju nekretnina Rok za dostavljanje ponuda je 03.11.2023. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
10. listopada 2023.Natječaj - prodaja osobnih automobilaRok za dostavu ponude je 24.10.2023.g. (utorak) do 12h u pisarnicu Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.