Obrasci / e-građanin


E - građanin

Imovinsko pravni poslovi i upravljanje imovinom

  • Zahtjev za zakupom javne površine za postavljanj oglasnog predmeta
  • Zahtjev za zakupom javne površine za postavljanje pokretne naprave (terase)
  • Zahtjev za zakupom javne površine za postavljanje reklamnog predmeta
  • Zahtjev za zakupom javne površine za postavljanje pokretne naprave (ostalo)

Prostorno uređenje i graditeljstvo 

Komunalno gospodarstvo / promet / zaštita okoliša

Poduzetništvo

 Poljoprivreda

Ruralni razvoj 

Socijalni program

Informiranje

Kultura

Energetska učinkovitost

Ostalo