Obrasci / e-građanin


E - građanin

Imovinsko pravni poslovi i upravljanje imovinom

Prostorno uređenje i graditeljstvo 

Komunalno gospodarstvo / promet / zaštita okoliša

Poduzetništvo

 Poljoprivreda

 • zahtjev - mehanizacija, strojevi, oprema 
 • zahtjev - biljna proizvodnja
 • zahtjev - stočarska proizvodnja
 • zahtjev - pčelarska proizvodnja
 • zahtjev - poljoprivredni radovi 
 • zahtjev - analize
 • zahtjev - edukacija
 • zahtjev- osiguranje poljoprivrednih proizvoda
 • zahtjev - dokumentacija
 • zahtjev - osnivanje poljoprivrednog gospodarstva
 • izjava o korištenju potpora male vrijednosti br.1408
 • izjava o suglasnosti

Ruralni razvoj 

 • zahtjev - diverzifikacija djelatnosti
 • zahtjev  - izrada dokumentacije
 • zahtjev  - edukacija
 • zahtjev  - nepoljoprivredne djelatnosti
 • zahtjev  -  prodaja
 • zahtjev  - analiza
 • zahtjev  - smještajni kapaciteti
 • zahtjev  - promidžbene aktivnosti
 • izjava o korištenju potpora male vrijednosti br.1407
 • izjava o suglasnosti

Socijalni program

Informiranje

Javne potrebe u kulturi

Ostalo