Javna nabava

Javna nabava je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – pa tako i Gradu Karlovcu. S obzirom da se prilikom javne nabave raspolaže novcem iz proračuna, odnosno javnim sredstvima, svi postupci javne nabave su javno objavljeni kako bi bili transparentni.

OBAVIJEST POSLOVNIM PARTNERIMA GRADA KARLOVCA!

SUKOB INTERESA
Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  ("Narodne novine" broj: 120/16) Grad Karlovac kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:

Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Karlovac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).