Gospodarenje imovinom

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

NAJAM GRADSKIH STANOVA
  • Pravilnik o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br.4/105/137/132/167/16)
  • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br.7/10)
UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
  • Odluka o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br. 07/114/1206/1212/15)
UPRAVLJANJE STARIM GRADOM DUBOVCEM