Zaštita potrošača

Na razini Europske unije postoji politika zaštite potrošača koja predstavlja skup različitih mjera i aktivnosti usmjerenih na jačanje uloge i zaštite prava potrošača. U postupku implementacije smjernica EU iz područja zaštite potrošača Hrvatska je donijela Zakon o zaštiti potrošača kojim je i jedinicama lokalne samouprave dana obaveza da na svom području poduzimaju mjere i aktivnosti iz tog područja. Osim toga, Hrvatski sabor je donio i Nacionalni program zaštite potrošača u čijoj provedbi su dužne sudjelovati i jedinice lokalne samouprave. 
Prema članku 25. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14) tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke nakon mišljenja savjetodavnog tijela. Temeljem ove odredbe Gradsko vijeće Grada Karlovca osnovalo je  Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac koje prije donošenja odluka Grada Karlovca vezanih uz pružanje javnih usluga daje svoje mišljenje i preporuke gradonačelniku i Gradskom vijeću. Javne usluge u smislu ovog Zakona, a koje pruža Grad Karlovac su: distribucija toplinske energije, javna vodoopskrba i javna odvodnja, obavljanje dimnjačarskih poslova, prijevoz putnika u javnom prometu i prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada       

Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga za grad Karlovac

  1. Andreja Navijalić
  2. Kruno Šobot
  3. Marina Novaković Matanić
  4. Miroslav Delić
  5. Damir Furdek
  6. Miroslav Seljan
  7. Boro Mrkalj
  8. Marija Bodrožić - Zorić
O problematici zaštite potrošača građani se mogu informirati na stranicama Ministarstva gospodarstva, poveznica:
http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/
Savjetodavnu pomoć vezano uz zaštitu potrošača građani mogu dobiti putem jedinstvenog broja telefona Ministarstva gospodarstva: 072 414-414, postavljanjem pitanja putem Centralnog Informacijskog Sustava za Zaštitu Potrošača (CIZP) dostupnog putem web stranice Ministarstva gospodarstva (prethodna poveznica) ili dolaskom u neki od regionalnih centara za savjetovanje potrošača od kojih su Karlovcu najbliži u  Dugoj Resi i Zagrebu. U Karlovcu su registrirane dvije udruge:
„KORANA“ – udruga za zaštitu potrošača grada Karlovca
„POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske, Kneza Branimira 15, Karlovac
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana