Zaštita potrošača

Na razini Europske unije postoji politika zaštite potrošača koja predstavlja skup različitih mjera i aktivnosti usmjerenih na jačanje uloge i zaštite prava potrošača. U postupku implementacije smjernica EU iz područja zaštite potrošača Hrvatska je donijela Zakon o zaštiti potrošača kojim je i jedinicama lokalne samouprave dana obaveza da na svom području poduzimaju mjere i aktivnosti iz tog područja. Osim toga, Hrvatski sabor je donio i Nacionalni program zaštite potrošača u čijoj provedbi su dužne sudjelovati i jedinice lokalne samouprave. 
Prema članku 25. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14) tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke nakon mišljenja savjetodavnog tijela. Temeljem ove odredbe Gradsko vijeće Grada Karlovca osnovalo je  Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac koje prije donošenja odluka Grada Karlovca vezanih uz pružanje javnih usluga daje svoje mišljenje i preporuke gradonačelniku i Gradskom vijeću. Javne usluge u smislu ovog Zakona, a koje pruža Grad Karlovac su: distribucija toplinske energije, javna vodoopskrba i javna odvodnja, obavljanje dimnjačarskih poslova, prijevoz putnika u javnom prometu i prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada       

Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga za grad Karlovac

  1. Andreja Navijalić
  2. Kruno Šobot
  3. Anamarija Černjević
  4. Željko Tomašić
  5. Damir Furdek
  6. Miroslav Seljan
  7. Boro Mrkalj
  8. Marija Bodrožić - Zorić
O problematici zaštite potrošača građani se mogu informirati na web stranici:
  1. http://www.rozp.hr/
  2. http://www.potrosac.hr/
Savjetodavnu pomoć vezano uz zaštitu potrošača građani mogu dobiti u jednom od regionalnih centara za savjetovanje potrošača u Zagrebu, Osijeku, Puli ili Splitu putem jedinstvenog broja telefona Ministarstva gospodarstva: 072 414-414 te putem e-pošte: potrosac@potrosac.hr ; potrosac@zg.t-com.hr