Socijalni program

Program subvencija troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi za 2023. godinu
Svrha Programa je pratiti Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021), Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 136/2021) i Akcijski plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine (NN 136/2021) i prema proračunskim mogućnostima osigurati građanima Karlovca viši standard socijalne skrbi i zdravstvene zaštite.
Cilj Programa je intervenirati u dijelove proračuna kućanstva koja se nalaze u socijalnoj potrebi, a ispunjavaju uvjete i kriterije utvrđene ovim Programom s ciljem pomaganja slabima, nemoćnima i osobama s invaliditetom, očuvanja zdravlja djece i odraslih i skrbi za djecu s teškoćama.
Naknade obuhvaćene ovim Programom su:
 1. Prehrana djece u dojenačkoj dobi – mlijeko za dojenčad
 2. Naknada smještaja u ustanovu predškolskog odgoja
 3. Naknade za učenike u osnovnim školama
 4. Naknade za troškove ljetovanja djece u Hostelu Karlovac d.o.o
 5. Naknada za troškove stanovanja – ogrjev
 6. Naknada za troškove stanovanja – komunalije
 7. Naknada za troškove stanovanja – električna energija
 8. Naknada za troškove stanovanja – centralno grijanje
 9. Božićnica za umirovljenike
 10. Naknada za osobne potrebe najugroženijim osobama
 11. Sufinanciranje gradskog prijevoza građana s navršenih 65 godina
 12. Naknada za prijevoz socijalno ugroženim osobama
 13. Skrb o prehrani građana – topli obroci i paketi hrane
 14. Zdravstvena njega u kući starih i bolesnih osoba
 15. Pomoć u kući starim i bolesnim osobama
 16. Naknada pogrebnih troškova
 17. Jednokratne novčane naknade
Temeljni uvjet za ostvarivanje prava utvrđenih Programom uz prebivalište na području Karlovca su ukupni prihodi kućanstva. U ukupne prihode kućanstva ulaze svi prihodi ostvareni u posljednje dvije godine prije podnošenja zahtjeva, uključujući i prihode ostvarene od imovine i druge prihode kućanstva.
 • samac                                                                                                                do 360,00 €
 • dvočlano kućanstvo                                                                                            do 380,00 €
 • tročlano kućanstvo                                                                                              do 400,00 €
 • četveročlano kućanstvo.                                                                                      do 440,00 €
 • za svakog daljnjeg člana kućanstva                                                              dodatnih 50,00 €
 • za treće i svako sljedeće uzdržavano dijete (odnosi se isključivo na prava za djecu: Naknada smještaja u ustanovu predškolskog odgoja, Prehrana učenika u osnovnim školama, Ljetovanje za djecu u Hostelu Karlovac d.o.o, Prehrana djece u dojenačkoj dobi – mlijeko za dojenčad)        dodatnih 65,00 €
 • za osobu s tjelesnim invaliditetom u visini od 60% i više unutar kućanstva (odnosi se isključivo za naknade troškova stanovanja)                                                                        dodatnih 50,00 €
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se na obrascu utvrđenom za svako pravo. Uz zahtjev, podnositelj je dužan prijaviti sve prihode kućanstva i priložiti dokaze o prihodima svih članova kućanstva. 

Za sva pitanja možete se obratiti na brojeve telefona 628 - 255 i 099 73 70 747 svakim radnim danom od 8 do 13 sati.

Popis dokumentacije