Socijalni program


PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA I DRUGIH OBLIKA SOCIJALNE POMOĆI ZA 2019.
Subvencije i druge oblike socijalne pomoći mogu ostvariti kućanstva čija UKUPNA PRIMANJA za posljednji mjesec iznose:
[*]    za samca                                                         do 2.100,00 kn
[*]    za dvočlano kućanstvo                                    do 2.250,00 kn
[*]    za tročlano kućanstvo                                     do 2.500,00 kn
[*]    za četveročlano kućanstvo                              do 2.800,00 kn
[*]    za svakog daljnjeg člana                                  plus 300,00 kn
[*]    za treće i svako daljnje uzdržavano dijete (vrijedi samo za pomoći djeci)  plus 400,00 kn

Obrazac zahtjeva popunjavate samostalno ili uz pomoć stručnog suradnika. Podnositelj zahtjeva obvezan je uz zahtjev priložiti navedene dokumente:
1. preslika osobne iskaznice za svakog člana kućanstva
2. za malodobne članove kućanstva preslika rodnog lista
3. podatak o OIB-u za sve članove (original)
4. preslika tekućeg računa banke (obavezno IBAN)
5. potvrdu o primanjima za svakog člana kućanstva  i to:

[*]    plaća, prihod od samostalne djelatnosti (obrt, poljoprivreda, mljekarstvo i dr.)
[*]    odrezak mirovine, rješenje o inozemnoj mirovini
[*]    odrezak isplate porodne naknade
[*]    odrezak zajamčene minimalne naknade
[*]    izvadak iz JRR (jedinstveni registar računa - podiže se u FINI)
[*]    promet po svakom računu evidentiranom u FINI (podiže se u banci):
za korisnike koji su već koristili subvencije u 2017. godini  - razdoblje od 1. siječnja 2017. do datuma podnošenja zahtjeva,ili za korisnike koji nisu koristili subvencije u 2017. godini - razdoblje od 1. siječnja 2016. do datuma podnošenja zahtjeva
[*]    uvjerenje za Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove kućanstva
[*]    kopija zdravstvene iskaznice ili uvjerenje sa MIO da nemate mirovinu
[*]    potvrda iz škole za srednjoškolce i studente koji su na redovnom školovanju
6. preslike računa za posljednje mjesece:
[*]    troškova komunalija (“Inkasator”)
[*]    troškova centralnog grijanja (“Gradska toplana”)
[*]    troškova električne energije (“Elektra”)
7. najmoprimac - podstanar, preslika ugovora o najmu stana, (Ukoliko nema ugovora, daje se IZJAVA pod kaznenom i materijalnom odgovornošću na posebnom obrascu kod stručnog suradnika.)
8. uredovna potvrda o ne/vlasništvu nekretnina i izvadak iz zemljišne knjige iz Općinskog suda za sve članove kućanstva
9. ostalu dokumentaciju po potrebi na zahtjev stručnog suradnika.


Za sva pitanja možete se obratiti na brojeve telefona 628-255 i 628-198 svakim radnim danom od 8 do 13 sati.