Natječaji / Javni pozivi

22. studenog 2021.Natječaj za odabir voditelja Centra za mlade u GrabrikuRok za prijavu na natječaj je 22. 12. 2021. godine do 15 sati.
22. studenog 2021.Natječaj za odabir upravitelja Male scene i Urbanog parka Hrvatskog domaRok za prijavu na natječaj je 22. 12. 2021. godine do 15 sati.
16. rujna 2021.Natječaj za zakup javnih površina (Svi sveti)Rok za dostavu ponuda u pisarnicu Gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave, je do 15 sati petnaestog dana od objave obavijesti o javnom natječaju u listu Karlovački tjednik.
16. rujna 2021.Natječaj za prodaju više nekretnina Rok za dostavljanje ponuda je 01.10.2021. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
9. rujna 2021.Natječaj za poslovne prostorePonude moraju stići na adresu iz točke 9. ovog natječaja do zaključno 24. 9. 2021. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
2. rujna 2021.Natječaj za poslovne prostoreRok prijave 17. 9. 2021.
15. srpnja 2021.Natječaj za prodaju više nekretnina (Dubovac i Švarča)Rok za dostavljanje ponuda je 30. 7. 2021. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana