Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Karlovca radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se putem pošte preporučeno ili osobnom predajom dokumentacije u zatvorenoj omotnici u prijemnoj pisarnici gradske uprave Grada Karlovca do 12.02.2023. godine
Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Karlovaca imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti s WEB stranice grada Karlovca www.karlovac.hr ili neposredno u pisarnici grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, radnim danom u uredovno radno vrijeme.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana