Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine u 2023. godini

Zahtjevi se zaprimaju zaključno do  24. travnja 2023.  do 12,00 sati bez obzira na način dostave.
Pozivaju se zainteresirani vlasnici da podnesu zahtjev za dodjelu sredstava spomeničke rente za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline na području Grada Karlovca. 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana