Najčešća pitanja

Tko ima pravo na stipendiju ?

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti državljani RH s prebivalištem na području grada Karlovca i to:
- redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom (prosjek) u prethodnom razredu 4,00, pod uvjetom da  ne koriste kredit ili stipendiju od drugog subjekta
- redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom (prosjek) u prethodnom razredu 3,00, a koji se školuju za deficitarna zanimanja, pod uvjetom da  ne koriste kredit ili stipendiju od drugog subjekta
- redoviti studenti najmanje druge godine studija, s prosjekom ocjena u prethodnoj godini 3,50, pod uvjetom da  ne koriste kredit ili stipendiju od drugog subjekta
- redoviti studenti najmanje druge godine studija s prosjekom ocjena u prethodnoj godini 3,00, a koji se školuju za deficitarna zanimanja, pod uvjetom da  ne koriste kredit ili stipendiju od drugog subjekta
- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina
- ista osoba koja je bila korisnik stipendije Grada Karlovca ne može nakon završenog jednog studija ponovno biti korisnik stipendije
Više ...

Kada Grad Karlovac objavljuje Natječaj za stipendije?

U listopadu tekuće godine.
 

Koliko stipendija dodjeljuje Grad Karlovac?

Broj stipendija koje će se dodijeliti u određenoj godini i pojedinačne iznose stipendije  određuje gradonačelnik grada Karlovca.  Gradonačelnik grada Karlovca donosi posebnu odluku o deficitarnim zanimanjima na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područna služba Karlovac.
 

Koji su kriteriji za dodjelu stipendija?

Kriteriji prema kojima se boduje:
1.opći uspjeh
2.deficitarnost zanimanja
3.natjecanja
4.materijalni, socijalni  i zdravstveni status
5.sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu
Sustav bodovanja  objavljen je u Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 09/12).
 

Tko se može upisati u vrtiće kojima je osnivač Grad Karlovac?

U dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u osnovnu školu. Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Grada Karlovca.
Vrtići kojima je osnivač Grad Karlovac su:
1.           Dječji vrtić Karlovac Više ...
2.           Dječji vrtić Četiri rijeke  Više ...
 

Kada su upisi u dječje vrtiće?

Upisi u vrtić obavljaju se u upisnom roku. Upisni rok određuju vrtići za upisnu godinu. Vrtići objavljuju Poziv za upis djece u programe dječjih vrtića grada Karlovca za tekuću pedagošku godinu. Obrazac zahtjeva za upis mogu se preuzeti na mrežnim stranicama dječjih vrtića www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr ili osobno u tajništvu vrtića.
 

Na temelju čega se upisuju djeca u vrtiće?

Na temelju Pravilnika o upisu djece u vrtiće grada Karlovca koji se nalaze na mrežnima stranicama oba vrtića.
 

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika