Vijesti

3. kolovoza 2022.Youth konferencija
18. siječnja 2021.Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna Grada Karlovca za 2021. (Ured gradonačelnika)Natječaj je otvoren od 18.1. 2021. i traje do realizacije predviđenih proračunskih sredstava.
18. siječnja 2021.Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna Grada Karlovca za 2021. (UO za društvene djelatnosti)Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 17. veljače 2021. godine.
4. siječnja 2021.Javni poziv za članove Programskog vijeća Hrvatskog domaRok za dostavljanje prijava je 19. siječnja 2021. godine do 15:30 sati, u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca bez obzira na način dostave. 
31. siječnja 2019.Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2019. - Ured gradonačelnikaNatječaj je otvoren dok se ne iskoriste sva predviđena proračunska sredstva.
30. siječnja 2019.Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinuRok za prijavu projekata  1. 3. 2019. godine.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana