Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu (udruge civilnog društva, mladi, sport, grad prijatelj djece,)

Natječaj je okončan. Podnesite izvješće!
Sukladno uvjetima javnih natječaja za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2017. – programska područja:
udruge proistekle iz Domovinskog rata, udruge koje se bave sportskim i kulturnim aktivnostima, sindikati, udruge civilnog društva, mladi, sport  i Grad prijatelj djece te ugovorima o provedbi projekata financiranih iz sredstava Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu podsjećamo udruge na obvezu podnošenja opisnog i financijskog izvješća i popratne dokumentacije.
ROK ZA PODNOŠENJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROJEKTA I UTROŠKU SREDSTAVA JE 31. 1. 2018. GODINE.
KORISNICI KOJI NE PODNESU IZVJEŠĆE U ROKU DUŽNI SU IZVRŠITI POVRAT CJELOKUPNOG IZNOSA, U PROTIVNOM GUBE PRAVO KANDIDIRANJA ZA NATJEČAJNA SREDSTVA GRADA NAREDNE DVIJE GODINE. 

Izvješća se podnose isključivo na propisanim obrascima koji su dio natječajne dokumentacije.