Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Programskog vijeća Male scene Hrvatskog doma u Karlovcu

Rok za dostavljanje prijava je 18. siječnja 2019. godine do 15 sati, u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca. 
Prava i obveze Programskog vijeća Male scene Hrvatskog doma definirani su odredbama Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma od 6. studenog 2018. godine i osobito obuhvaćaju davanje suglasnosti i nadzor nad provođenjem programa, koji će se odvijati na Maloj sceni Hrvatskog doma te koordinaciju i promociju aktivnosti koje će se za mlade i ostale korisnike pružati u prostorima Male scene Hrvatskog doma. Programsko vijeće MSHD ima 5 članova od kojih je jedan predstavnik Grada/Vlasnika, jedan predstavnik Upravitelja i tri člana udruga civilnog društva koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana