Javni poziv za dodjelu sredstava Grada Karlovca za sufinanciranje provedbe EU projekata energetske obnove višestambenih zgrada

Rok za dostavu prijava u Pisarnicu Grada Karlovca je najkasnije do 5. 6. 2018. godine u 15:00 sati, bez obzira na način dostave.
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Grada Karlovca za sufinanciranje provedbe EU projekata Energetske obnove višestambenih zgrada s područja grada Karlovca u okviru Poziva 4c2.2 OPKK (u nastavku teksta EU projekti) u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o načinu i uvjetima dodjele sredstava Grada Karlovca za sufinanciranje provedbe EU projekata Energetske obnove višestambenih zgrada u okviru Poziva 4c2.2 OPKK (u nastavku teksta: Pravilnik). Sredstva Grada Karlovca su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata energetske obnove višestambenih zgrada s područja grada Karlovca korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sredstva Grada Karlovca osigurana su u Proračunu Grada Karlovca za 2018. godinu.