Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2017. (Domovinski rat, sport - kultura, sindikati)

Natječaj je okončan. Pogfledajte rezultate i podnesite izvješće!
Sukladno uvjetima javnih natječaja za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2017. – programska područja:
udruge proistekle iz Domovinskog rata, udruge koje se bave sportskim i kulturnim aktivnostima, sindikati, udruge civilnog društva, mladi, sport  i Grad prijatelj djece te ugovorima o provedbi projekata financiranih iz sredstava Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu podsjećamo udruge na obvezu podnošenja opisnog i financijskog izvješća i popratne dokumentacije.
ROK ZA PODNOŠENJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROJEKTA I UTROŠKU SREDSTAVA JE 31. 1. 2018. GODINE.
KORISNICI KOJI NE PODNESU IZVJEŠĆE U ROKU DUŽNI SU IZVRŠITI POVRAT CJELOKUPNOG IZNOSA, U PROTIVNOM GUBE PRAVO KANDIDIRANJA ZA NATJEČAJNA SREDSTVA GRADA NAREDNE DVIJE GODINE. 

Izvješća se podnose isključivo na propisanim obrascima koji su dio natječajne dokumentacije.