Obavijest poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetnicima na ruralnom području grada Karlovca

Zahtjevi za potpore u 2016. po Pravilniku o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima više se ne primaju.
Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva da su sredstva osigurana u Proračunu Grada Karlovca za 2016.god. namijenjena za dodjelu potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u potpunosti utrošena. Zahtjevi za potpore u 2016.god. više se  ne primaju niti za jednu mjeru predviđenu Pravilnikom o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca za razdoblje 2016.-2020.god., a to su sljedeće mjere:
- Nabava mehanizacije/strojeva/opreme
- Potpore za biljnu proizvodnju (nabava plastenika,  folije, sustava za navodnjavanje i obranu od tuče, sadni materijal i sl.)
- Potpore za stočarsku proizvodnju (nabava stoke, umjetno osjemenjivanje, spremanje voluminozne krme)
- Potpore za pčelarstvo (nabava selekc. matica, prihrana pčela)
- Poljoprivredni radovi na poljopr. gospodarstvu (uređenje zapuštenog zemljišta, kalcizacija)
- Analize (poljopr. proizvoda, tla, stočne hrane i sl.)
- Edukacija poljoprivrednika
- Osiguranje poljoprivredne proizvodnje (usjeva, nasada i stoke)
- Izrada dokumentacije i konzult. usluge
- Potpore za pokretanje poljopr. gospodarstva
 
Potpore male vrijednosti namijenjene poduzetnicima na ruralnom području još uvijek se mogu ostvariti za diverzifikaciju djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima (ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda i dopunske djelatnosti), trženje poljoprivrednih proizvoda, analizu prerađenih poljoprivrednih proizvoda, edukaciju, promidžbene aktivnosti, obavljanje nepoljoprivrednih djelatnosti, razvoj smještajnih kapaciteta i izradu dokumentacije za objekte namijenjene gospodarskoj djelatnosti na ruralnom području. Zahtjevi za navedene mjere podnose se do iskorištenja planiranih sredstava ili do 15. studenog 2016.god.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana