Započeta je izrada IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana

GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I POSLOVE PROVEDBE
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
KLASA: 350-02/20-03/01
URBROJ: 2133/01-06-01/01-21-15
 
Temeljem čl.88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, daje obavijest o izradi prostornog plana.

Temeljem Odluke o izradi (GGK br.8/21) započeta je izrada IV. Izmjena i dopuna  Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca. Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, tel. 047/628 227, 047/628 114.