Obavijest o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Pivovara“

GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I POSLOVE PROVEDBE
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
KLASA: 350-02/21-05/01
URBROJ:2133/01-05-01/2-22-12
 
Temeljem čl.88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, daje 
Obavijest o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Pivovara“
Temeljem Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Pivovara“ (GGK br.22/21) započeo je postupak stavljanja izvan snage navedenog plana. Detaljne informacije o tijeku postupka mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca, Trg bana Josipa Jelačića 1, 47000 Karlovac, tel. 047/628 227, 047/628 114.