Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja "Poslovna zona Mekušje -II.A etapa (2.18.A)"

GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I POSLOVE PROVEDBE
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Temeljem čl.88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, daje
 
Obavijest o izradi prostornog plana
 
Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje-II.A etapa (2.18.A)“ (GGK br.15/22) započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje-II.A etapa (2.18.A)“.
Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca,  Trg bana Josipa Jelačića 1, 47000 Karlovac, tel. 047/628 227, 047/628 114.