Informativno predavanje o reciklažnom dvorištu

Informativno predavanje o reciklažnom dvorištu
U Gradskoj četvrti Švarča 16. srpnja 2019. godine održano je informativno predavanje u okviru projekta 'Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca. Prezentaciju je održao Josip Balen ispred gradske tvrtke Čistoća d.o.o. te je upoznao građane s novoizgrađenim reciklažnim dvorištem Mala Švarča. Građanima se također obratila zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić i voditeljica projekta Martina Stojkić.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana