Pretražite novosti:

Obustavljena zabrana spaljivanja i loženja na otvorenom!

19.03.2019.
Obustavljena zabrana spaljivanja i loženja na otvorenom!
Na temelju članka 4. i 8. Zakona o zaštiti od požara i Odluke o zabrani spaljivanja i  loženja vatre na otvorenom na području Karlovačke županije KLASA : 010-01/19-01/172, UR.BROJ.: 2133/1-01-01/02-19-01 od 01.ožujka 2019. te na prijedlog Stožera civilne zaštite Kafiovačke županije župan donosi
 ODLUKU O OBUSTAVI ODLUKE O SPALJIVANJU I LOŽENJU VATRE NA OTVORENOM NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
 Radi prestanka suhog vremenskog razdoblja (duži kišni period), a na prijedlog Stožera civilne zaštite Karlovačke županije obustavlja  se  Odluka  o  zabrani  svakog  spaljivanja  i lož nja vatre na otvorenom prostoru Karlovačke županije u periodu od 01.03.2019. do 01.04.2019. godine.
Kako je gore navedeno radi povoljnih vremenskih uvjeta prije donesena Odluka o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Karlovačke županije KLASA: 010-01/19-01/172, URBROJ: 2133/1-01-01/02-19-01, od 01.ožujka 2019. obustavlja se, a dalje se postupa po prije donesenoj odluci o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom KLASA: 021-04713-01/13, URBROJ: 2133/1-08/01-13-14, od 29. siječnja 2013.
godine.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u medijima, na internet strahici Karlovačke županije te elektronskom poštom dostaviti PU Karlovačkoj , Vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije, Poljoprivrednoj inspekciji, Šumarskoj inspekciji te svim gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina na području Karlovačke županije.