Pretražite novosti:

Svi zajedno protiv ambrozije

03.06.2019.
Svi zajedno protiv ambrozije
Pelud ambrozije jedan je od najjačih poznatih alergena. Na sluznicama dišnih organa pelud kod osjetljivih bolesnika može izazvati alergijsku reakciju – crvenilo očiju, suzenje, začepljenje nosa, kihanje, kašalj, otežano disanje, astmu, promjene na koži i sl.
Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, propisano je slijedeće:
„Obveznici provođenja mjera uklanjanja ambrozije kao i ostalog korova su vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog, obrađenog kao i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada i slično), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima i površinama uz njih, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željeznicu, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama. Inspekcijski nadzor nad provedbom navedenih mjera provode fitosanitarna inspekcija i šumarska inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravlju te poljoprivredna inspekcija  sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu“.
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek redarstva obavještava vlasnike i korisnike obrađenog i neobrađenog poljoprivrednog i drugog zemljišta na području Grada Karlovac da su, sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije, Odluci o agrotehničkim mjerama, dužni redovito uklanjati ambroziju sa svojih površina tijekom vegetacije u više navrata, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja. Najdjelotvorniji pristup suzbijanju ambrozije je primjena mehaničkih mjera (kultivacija, okopavanje, redovita košnja), agrotehničkih (obrada tla, pravovremena sjetva i gnojidba kulture, prašenje strništa) i kemijskih mjera (herbicidi).
Provedbu zakonskih obveza po navedenim propisima te Odluci o komunalnom redu redovito će pored inspekcija kontrolirati komunalno i poljoprivredno redarstvo, stoga se ljubazno mole građani da vode brigu o svojoj imovini, u cilju čuvanja zdravlja svih građana.
Molimo građane da probleme s ambrozijom prijave Odjelu komunalnog redarstva Grada Karlovca telefonskim putem na broj 628-222 ili putem elektroničke pošte komunalno-redarstvo@karlovac.hr.