Pretražite novosti:

Projekt Karlovac 2 imat će manje izmjene

16.05.2019.
Projekt Karlovac 2 imat će manje izmjene
Ususret 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca održana je konferencija za medije na kojoj je bilo riječi o imenovanju nove ravnateljice Zorin doma, izvješćima o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada za 2018. godinu, radu Karlovačke sportske zajednice i Zajednice tehničke kulture Karlovac. Gradonačelnik Damir Mandić osvrnuo se na Odluku o uvjetima odobravanja oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa u pojedinačnim slučajevima te projektu Aglomeracije Karlovac – Duga Resa, koji je dobio tri primjedbe konzultanata Jaspersa, na koje će Grad Karlovac dati odgovor. To znači da radovi neće biti započeti ove godine, ali niti su bitno ugroženi, s obzirom da se radi o redovnom kontrolnom postupku konzultanata. Karlovac 2, odnosno Aglomeracija Karlovac – Duga Resa, dobio je tri primjedbe konzultanata Jaspersa, na koje će Grad Karlovac dati odgovor. Primjedbe su se odnosile na cijevni materijal, te previsoku cijenu i količinu vodoopskrbe unutar projekta.
– Primjedba je da rekonstrukcija vodoopskrbe zbog gubitaka ne može biti osnova ovog projekta te da to nisu prihvatljivi troškovi projekta. Tu ćemo primjedbu prihvatiti, ali tražit ćemo od Hrvatskih voda da preuzmu trošak, pojasnio je Mandić i dodao da će pak na primjedbu o previsokoj cijeni odgovoriti dodatnim argumentima.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana