Pretražite novosti:

Pozivamo gospodarske subjekte na sastanak u svrhu pripreme postupka javne nabave za projektiranje, građenje i upravljanje širokopojasnom mrežom sljedeće generacije na području Grada Karlovca

03.10.2018.
Pozivamo gospodarske subjekte na sastanak u svrhu pripreme postupka javne nabave za projektiranje, građenje i upravljanje širokopojasnom mrežom sljedeće generacije na području Grada Karlovca
Grad Karlovac provodi analizu tržišta u svrhu pripreme postupka javne nabave za projektiranje, građenje i upravljanje širokopojasnom mrežom sljedeće generacije na području Grada Karlovca. Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi i članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN  101/2017) Grad Karlovac u svrhu analize tržišta ovime poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sastanak koje će se održati 10.10. 2018. godine u 12:00 u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, Mala vijećnica, s prethodnom najavom sudionika na adrese e-pošte: snjezana.turalija@karlovac.hr, tihana.ostrogonac@karlovac.hr
Sukladno članku 8., stavku 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave, a posebno:
a) prilagodbu uvjeta nabave očekivanom sadržaju konačne verzije Uputa za prijavitelje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)
b) tehničke specifikacije predmeta nabave u dijelu podržanih brzina širokopojasne mreže
c) uvjete koordinacije izgradnje širokopojasne mreže koja je predmet ugovora s planiranim zahvatima na izgradnji komunalne infastrukture, te uvjeta korištenja postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture kojom upravlja Grad Karlovac
Uz ovaj poziv za analizu tržišta prilažemo i nacrt konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI-ja) za Grad Karlovac. Navedeni nacrt konačnog PRŠI-ja bit će naknadno usklađen s konačnom dokumentacijom Poziva za dostavu projektnih prijedloga koje će objaviti MRRFEU.
Svi zainteresirani gospodarski subjekti se također pozivaju da, uz najavu sudjelovanja, dostave i svoja očitovanja na prethodno navedene točke a), b) i c) te ostale preporuke za postupak javne nabave, do 10.10. 2018. godine, do 9:00 sati, na adrese e-pošte: snjezana.turalija@karlovac.hr, tihana.ostrogonac@karlovac.hr, s naznakom „Prethodno savjetovanje – javna nabava za PRŠI projekt“ i navođenjem podataka o gospodarskom subjektu.