Pretražite novosti:

Poziv za upis djece u predškolu

18.07.2022.
Poziv za upis djece u predškolu
Na temelju članka 1.a i članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju poziv za upis djece u program predškole dječjih vrtića grada Karlovca za 2022./2023. pedagošku godinu. 
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Zahtjev za upis djeteta podnosi se isključivo elektronskim  putem u razdoblju od 19. 7. 2022. do 31. 8. 2022.
Roditelji djece podnose zahtjev za upis  elektronskim putem klikom na poveznicu: https://forms.gle/vzpfbifp6w1uquqh6  
koja je ujedno objavljena i na mrežnim stranicama vrtića karlovca: www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr, www.karlovac.hr 
Raspored upisa u program predškole dječjih vrtića grada Karlovca objavit će se na ulaznim vratima dječjih vrtića i mrežnim stranicama vrtića i Grada Karlovca  7. 9. 2022. godine.
                       
 
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana