Pretražite novosti:

Pojašnjenje novih cijena komunalne naknade

02.08.2019.
Pojašnjenje novih cijena komunalne naknade
U studenom 2018. godine Gradsko vijeće Grada Karlovca donijelo je novu Odluku o komunalnoj naknadi kao i Odluku o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade. Novom Odlukom nije došlo do promjene obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni i garažni prostor. Obveznici plaćanja komunalne naknade naknadu plaćaju po kvadratu stambenog, pomoćnog i garažnog prostora u vlasništvu ili na korištenju. Vrijednost boda komunalne naknade promijenjena je iz mjesečnog iznosa u godišnji iznos sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Vrijednost boda od 0,56 kn/m² mjesečno u I zoni za stambene, pomoćne i garažne prostore povećana je i sada iznosi 8,40 kn godišnje po m². 
Iako je došlo do povećanja vrijednosti boda naši građani i dalje su u I polugodištu plaćali  komunalnu naknadu u jednakim mjesečnim obrocima za stambeni, pomoćni i garažni prostor i to putem računa Inkasatora i to u nepromijenjenim iznosima kao i prethodne godine. Tijekom I polugodišta Grad Karlovac je građanima izdao nova rješenja o komunalnoj naknadi koje je Hrvatska pošta distribuirala tijekom svibnja, lipnja i srpnja. Nakon isporuke novih rješenja o komunalnoj naknadi uslijedit će naknadni obračun razlike komunalne naknade za prvih šest mjeseci, a komunalna naknada će se po novom obračunavati u računima Inkasatora od srpnja na dalje. Komunalna naknada je po novoj Odluci smanjena na 50% za područje Zvijezde (unutar šančeva) za poslovne i stambene objekte. Na primjer, za stan od 100m² u Zvijezdi dosad je komunalna naknada iznosila 56 kn mjesečno, a sada bi iznosila 70 kn mjesečno, ali budući da je prepolovljena iznosit će 35 kn mjesečno. Stoga će građanima Zvijezde za prvih šest mjeseci biti umanjeni mjesečni računi u slijedećih šest mjeseci kako bi im se vratio preplaćeni iznos u proteklim mjesecima. Preplata bi mogla iznositi od 30 do 150 kn ovisno o veličini stambenog prostora. Preostalim građanima komunalna naknada se povećava za 4 do 28 kn mjesečno ovisno o veličini stambenog, pomoćnog i garažnog prostora. Navedena povećanja vrijedila bi za I zonu, dok je povećanje za ostale zone (od II do IV zone) znatno manje i to za 30-70% u odnosu na povećanje komunalne naknade u I zoni.
Primjer:
Stan u m²                  I zona                       II zona                   III zona                  IV zona
                        Dosad   Odsad            Dosad Odsad         Dosad   Odsad      Dosad    Odsad
 30                    16,80     21,00              11,76    14,70            8,40      10,50        5,04        6,30
 70                    39,20    49,00             27,44    34,30          19,60     24,50       11,76        14,70
100                   56,00    70,00             39,20    49,00          28,00     35,00      16,80       21,00
150                   84,00    105,00            58,80    73,50          42,00     52,50      25,20      31,50
200                  112,00   140,00            78,40     98,00         56,00     70,00      33,60      42,00

Naši građani će odvojeno od računa Inkasatora za srpanj dobiti zaseban račun za razliku komunalne naknade za prvih šest mjeseci ove godine. Razlika komunalne naknade za šest mjeseci može se kretati od 24 kune do najviše 170 kn i to za stambene prostore od 200 i više m² i to u I zoni. Kako ova razlika za plaćanje ne bi bila udar za naše građane u ljetnim mjesecima, rok plaćanja razlike komunalne naknade je 30. 11. 2019. godine. Razlozi povećanja vrijednosti boda, kao što smo najavili prilikom donošenja nove Odluke, proizlaze iz velikog broja prijavljenih i odobrenih projekata sufinanciranih iz EU fondova. Posebno valja istaknuti ulazak Karlovca u program ITU mehanizma i vodno - komunalne Aglomeracije Karlovac – Duga Resa. Važno je napomenuti da udio  gradskog sufinanciranja EU projekata planiramo ostvariti sredstvima izvornog proračuna, kreditnim sredstvima i sredstvima komunalne naknade. Sve skupa će doprinijeti provođenju razvojnih projekata za grad Karlovac, ali i održivosti proračuna u financijskoj perspektivi korištenja europskih sredstava. Uz račun za razliku komunalne naknade naši će građani dobiti i pisanu obavijest od tvrtke Inkasator s obrazloženjem na što se razlika odnosi.